Preview: Aquafin start werken N177

Aquafin start werken N177

Op maandag 3 juni start Aquafin met rioleringswerken op de Boomsesteenweg - Antwerpsesteenweg (N177) in Aartselaar. Het Vlaams waterzuiveringsbedrijf legt er een gescheiden rioleringsstelsel aan in de N177, de parallelweg van de A12 richting Antwerpen. Voor deze werken worden de busstrook en rechterrijstrook langdurig opgebroken, enkel de linkerrijstrook blijft open voor bestemmingsverkeer en bussen van De Lijn. Het einde van de rioleringswerken is voorzien in de zomer van 2020.

Binnenkort starten rioleringswerken in Zele

Binnenkort starten rioleringswerken in Zele

Aquafin en gemeente Zele leggen gescheiden stelsel aan dat afval- en regenwater apart zal afvoeren

Rioleringswerken in de Hulsbeekstraat en Kwadestraat in Geetbets

Rioleringswerken in de Hulsbeekstraat en Kwadestraat in Geetbets

Binnenkort rioleringswerken in Mollentstraat, Steenweg Op’t Fort en Nauwelaershoeven in Ranst

Binnenkort rioleringswerken in Mollentstraat, Steenweg Op’t Fort en Nauwelaershoeven in Ranst

Rioleringswerken in Van Den Nestlaan in Ranst starten 6 mei

Rioleringswerken in Van Den Nestlaan in Ranst starten 6 mei

Bewoners worden aangesloten op rioolnetwerk

Binnenkort starten rioleringswerken in Zammelen

Binnenkort starten rioleringswerken in Zammelen

Na uitvoering van de werken zal het afvalwater van 170 inwoners gescheiden verzameld en gezuiverd worden

Nieuw vijzelgemaal Royerssluis

Nieuw vijzelgemaal Royerssluis

Water-link i.s.m. Aquafin start in najaar met bouw nieuw vijzelgemaal “Royerssluis” in Siberiastraat

Pellenbergstraat – Ganzendries onderbroken van 23 tot 30 april

Plas van Minister Koen Van den Heuvel geeft kruidentuin een boost

Plas van Minister Koen Van den Heuvel geeft kruidentuin een boost

Benieuwd welke weg urine aflegt alvorens het als meststof gebruikt wordt in de lokale kruidentuin van de Kruitfabriek? Projectpartners Aquafin, Matexi, NuReSys en stad Vilvoorde hebben een aantal opstellingen geïnstalleerd om het afvalwater van de Kruitfabriek ter plaatse te behandelen en er grondstoffen uit terug te winnen. Zowel het gezuiverde water als de gerecupereerde fosfor uit de urine worden op de site zelf opnieuw gebruikt.

Rioleringswerken in Tuinwijk Zonhoven starten half mei

Rioleringswerken gepland in Torenstraat en Doelaagstraat in Glabbeek

Rioleringswerken gepland in Torenstraat en Doelaagstraat in Glabbeek

Rioleringswerken gepland in de Walmersumstraat en Baakstraat in Glabbeek

Rioleringswerken gepland in de Walmersumstraat en Baakstraat in Glabbeek

Honderd inwoners worden aangesloten op het rioleringsnet

Weldra rioleringswerken in Ninove

Weldra rioleringswerken in Ninove

Infovergadering voor twee rioleringsprojecten in Ninove

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar