Preview: Aquafin reikt awards uit en zet project van het jaar in de kijker

Aquafin reikt awards uit en zet project van het jaar in de kijker

Naar jaarlijkse gewoonte reikte rioolwaterzuiveraar Aquafin vanavond zijn awards uit voor het advies- en ingenieursbureau en de aannemer die het voorbije jaar het meest kwaliteitsvol en omgevingsvriendelijk tewerk gingen. Voor het eerst reikte het bedrijf ook een Partnership Award uit voor het project waarin alle projectpartners door een perfecte samenwerking het uiteindelijke resultaat naar een hoger niveau tilden. Jan Goossens, CEO van Aquafin: “We streven naar werven waarin alle betrokken partijen op een gelijk niveau staan en hun eigen inbreng hebben, maar ook open staan voor feedback naar elkaar toe. Zo’n constructieve samenwerking vertaalt zich sowieso in een beter eindresultaat.”

De smartphone op en in de pot

Aquafin doet onderzoek naar toiletgewoonten studenten

Aquafin stapt in de coworking wereld

Aquafin stapt in de coworking wereld

Miljarden tekort voor rioleringen

Miljarden tekort voor rioleringen

Aquafin stelt een haalbaar financieel actieplan voor met maximaal ecologisch effect op de waterlopen

1.100 mensen zeggen zondag 30 september Chap’eau voor propere waterlopen

1.100 mensen zeggen zondag 30 september Chap’eau voor propere waterlopen

De beken en rivieren worden elke dag schoner. Alle inspanningen die studiebureaus, aannemers, gemeenten, provincies, financiers, de Vlaamse Milieumaatschappij en Aquafin leveren voor proper water werpen hun vruchten af. Daarom zeggen we dit jaar al voor de 5de keer CHAP'EAU of 'hoedje af' voor al al wie zich dagelijks inspant voor propere waterlopen.

Rioleringswerken in Tomberg- en Rijsbergstraat in Tielt-Winge

Aquafin krijgt 200 werknemers op de fiets

Aquafin krijgt 200 werknemers op de fiets

Fietsleaseplan groot succes

Vanaf 17/9 werken op Meerhoutsebaan-Olmsebaan in Balen en Meerhout

Rioleringswerken gepland in Jesserenstraat in Borgloon

Landbouw zkt. water? Welkom bij Aquafin!

Landbouw zkt. water? Welkom bij Aquafin!

Gezuiverd afvalwater als alternatieve waterbron tijdens aanhoudende droogte

Internet of Water wapent Vlaanderen tegen groeiende waterrisico’s

Internet of Water wapent Vlaanderen tegen groeiende waterrisico’s

Nieuw intelligent waterbeheersysteem met behulp van draadloos sensorennetwerk en zelflerende software

Gezuiverd afvalwater als oplossing in strijd tegen droogte

Gezuiverd afvalwater als oplossing in strijd tegen droogte

Sluiten van de waterkringloop als adapatiemaatregel voor klimaatverandering met lange droogteperiodes

Volg de weg van vuil naar proper water in Zande

Volg de weg van vuil naar proper water in Zande

Aquafin opent zuiveringsinstallatie voor bezoekers

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar