Preview: Weldra rioleringswerken in Vrebos

Weldra rioleringswerken in Vrebos

Aquafin en gemeente Kortenberg gaan het afvalwater van de wijk ‘Vrebos’ dat nu nog rechtstreeks in de grachten belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

Rioleringswerken gepland in Kerkom-bij-Sint-Truiden en Gingelom

Stad Antwerpen sproeit jonge bomen met gezuiverd afvalwater van Aquafin

Stad Antwerpen sproeit jonge bomen met gezuiverd afvalwater van Aquafin

Om steeds voldoende water beschikbaar te hebben voor het begieten van jonge bomen, ook tijdens periodes van droogte, sluit de stad met Aquafin een overeenkomst om gezuiverd afvalwater af te nemen en gebruiken. Zo zet de stad een nieuwe stap in het meer efficiënt en circulair gebruik van water bij haar diensten.

Aquafin reikt awards uit en zet project van het jaar in de kijker

Aquafin reikt awards uit en zet project van het jaar in de kijker

De smartphone op en in de pot

Aquafin doet onderzoek naar toiletgewoonten studenten

Aquafin stapt in de coworking wereld

Aquafin stapt in de coworking wereld

Miljarden tekort voor rioleringen

Miljarden tekort voor rioleringen

Aquafin stelt een haalbaar financieel actieplan voor met maximaal ecologisch effect op de waterlopen

1.100 mensen zeggen zondag 30 september Chap’eau voor propere waterlopen

1.100 mensen zeggen zondag 30 september Chap’eau voor propere waterlopen

De beken en rivieren worden elke dag schoner. Alle inspanningen die studiebureaus, aannemers, gemeenten, provincies, financiers, de Vlaamse Milieumaatschappij en Aquafin leveren voor proper water werpen hun vruchten af. Daarom zeggen we dit jaar al voor de 5de keer CHAP'EAU of 'hoedje af' voor al al wie zich dagelijks inspant voor propere waterlopen.

Rioleringswerken in Tomberg- en Rijsbergstraat in Tielt-Winge

Aquafin krijgt 200 werknemers op de fiets

Aquafin krijgt 200 werknemers op de fiets

Fietsleaseplan groot succes

Vanaf 17/9 werken op Meerhoutsebaan-Olmsebaan in Balen en Meerhout

Rioleringswerken gepland in Jesserenstraat in Borgloon

Landbouw zkt. water? Welkom bij Aquafin!

Landbouw zkt. water? Welkom bij Aquafin!

Gezuiverd afvalwater als alternatieve waterbron tijdens aanhoudende droogte

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar