Skip to Content
Preview: Nieuw platform AquaMarkt is katalysator voor hergebruikprojecten

Nieuw platform AquaMarkt is katalysator voor hergebruikprojecten

Méér huishoudelijk afvalwater zuiveren vraagt slimme beleidskeuzes

Méér huishoudelijk afvalwater zuiveren vraagt slimme beleidskeuzes

Buis in duurzaam geopolymeerbeton voor het eerst aangelegd bij rioleringswerken in Duffel

Buis in duurzaam geopolymeerbeton voor het eerst aangelegd bij rioleringswerken in Duffel

Nieuwe afwateringsinfrastructuur beschermt Antwerpen tegen overstromingen

Nieuwe afwateringsinfrastructuur beschermt Antwerpen tegen overstromingen

Pidpa en Aquafin werken samen voor een toekomstgericht en duurzaam gemeentelijk rioolbeheer

Pidpa en Aquafin werken samen voor een toekomstgericht en duurzaam gemeentelijk rioolbeheer

Samenwerking in Pidpa-werkingsgebied

Aquafin reikt jaarlijkse awards uit voor samenwerking in de sector

Aquafin reikt jaarlijkse awards uit voor samenwerking in de sector

Aquafin leent opnieuw bij Europese Investeringsbank voor uitbreiden Vlaamse afvalwaterzuivering

Aquafin leent opnieuw bij Europese Investeringsbank voor uitbreiden Vlaamse afvalwaterzuivering

51 zuiveringsinstallaties verwijderen extra fosfor voor betere waterkwaliteit

51 zuiveringsinstallaties verwijderen extra fosfor voor betere waterkwaliteit

Binnenkort rioleringswerken in de Herentalsebaan, Heihuizen en Oostmalsebaan (N153) tussen Oostmalle en Wechelderzande

Binnenkort rioleringswerken in de Herentalsebaan, Heihuizen en Oostmalsebaan (N153) tussen Oostmalle en Wechelderzande

Aquafin stelt 'werkplek van de toekomst' voor

Aquafin stelt 'werkplek van de toekomst' voor

Nieuwe duurzame hub voor activity based working

Sint-Niklaas wint 20.000 euro voor ontharden publieke ruimte

Sint-Niklaas wint 20.000 euro voor ontharden publieke ruimte

Winnaar Operatie Perforatie 2020

Rioleringswerken N177 vroeger dan gepland klaar

Rioleringswerken N177 vroeger dan gepland klaar

Parallelweg A12 vanaf zaterdag 7 maart weer volledig open voor verkeer

Aanpassingswerken rioleringsinfrastructuur in functie van uitbreiding Royerssluis gestart

Aanpassingswerken rioleringsinfrastructuur in functie van uitbreiding Royerssluis gestart

Meer
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar