Zichemseweg tussen Scherpenheuvel-Zichem en Diest vanaf maandag 13 januari twee weken afgesloten door werken

Eind oktober startte Aquafin met rioleringswerken in de Zichemseweg in Diest. Tot nu toe bleef er telkens een weghelft van de Zichemseweg open en werd er gewerkt met verkeerslichten. In samenspraak met de stad Diest werd nu beslist om de Zichemseweg vanaf maandag 13 januari tot en met vrijdag 24 januari volledig af te sluiten voor het doorgaand verkeer. Deze maatregel is nodig om de aannemer meer ruimte te geven voor de werken en zo de veiligheid te vergroten. Fietsers zullen de werken wel nog kunnen passeren. Ook de toegang tot de woningen blijft mogelijk. Het doorgaand verkeer tussen Scherpenheuvel-Zichem en Diest moet vanaf maandag 13 januari tot en met vrijdag 24 januari de aangegeven omleidingsweg via de Diestersteenweg volgen.

 

Aquafin ondertekent contract van EUR 100 miljoen met EIB voor financiering van afvalwaterzuivering in Vlaanderen

Aquafin ondertekent contract van EUR 100 miljoen met EIB voor financiering van afvalwaterzuivering in Vlaanderen

• Lening zal gebruikt worden voor financiering van investeringen die zuiveringsgraad in Vlaanderen tussen 2020 en 2022 verder optrekken

Na droogte komt... regen. Ontwerpen voor rioleringsprojecten moeten maximaal inzetten op infiltratie van regenwater

Na droogte komt... regen. Ontwerpen voor rioleringsprojecten moeten maximaal inzetten op infiltratie van regenwater

Laatste fase rioleringswerken parallelweg A12 start vroeger dan gepland

Kruispunt Guido Gezellestraat vanaf 9 november weer open, kruispunt Leugstraat afgesloten

Vernieuwde slibbehandeling RWZI Deurne-Schijnpoort duurzamer en circulair

Vernieuwde slibbehandeling RWZI Deurne-Schijnpoort duurzamer en circulair

Vlaams waterzuiveringsbedrijf Aquafin renoveert slibbehandelingsproces

Aquafin zet drones in om riolen te inspecteren

Aquafin zet drones in om riolen te inspecteren

Demo in Vilvoorde, site Kruitfabriek, op maandag 7 oktober 2019

Aquafin opent gerenoveerde zuiveringsinstallatie voor bezoekers

Aquafin opent gerenoveerde zuiveringsinstallatie voor bezoekers

Volg de weg van vuil naar proper water in Oud-Heverlee

Nieuwe fase rioleringswerken Boomsesteenweg

Nieuwe fase rioleringswerken Boomsesteenweg

Kruispunt Kontichsesteenweg op 31/8 opnieuw open voor verkeer

Al 32 zuiveringsinstallaties open voor ophalen gezuiverd afvalwater

Al 32 zuiveringsinstallaties open voor ophalen gezuiverd afvalwater

Tiensesteenweg (N3) van 5 tot en met 12 augustus volledig afgesloten voor rioleringswerken

Aquafin zet poorten van 19 installaties open voor afhaling gezuiverd afvalwater

Aquafin zet poorten van 19 installaties open voor afhaling gezuiverd afvalwater

Landbouwers en gemeenten welkom in één van de 19 zuiveringsinstallaties voor de afhaling van gezuiverd afvalwater voor irrigatietoepassingen

Vanaf 5 augustus werken op kruispunt Diestersteenweg-Kinrooierdijk in Maaseik

Big Jump 2019: springen we binnenkort ook in het Groot Schijn?

Big Jump 2019: springen we binnenkort ook in het Groot Schijn?

Waterkwaliteit spectaculair verbeterd: van open riool tot visrijke rivier

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar