Skip to Content

Zuivere Schelde in Schellebelle

Binnenkort start Aquafin samen met de gemeente Wichelen en TMVW, partner van water-link, met grote rioleringswerken in Schellebelle. Verschillende straten krijgen er een nieuwe, gescheiden riolering. Daarmee zal het afvalwater van ongeveer 980 inwoners aangesloten worden op het waterzuiveringsnetwerk, afvalwater dat vandaag nog ongezuiverd in de Schelde belandt. Voor de afvoer van het regenwater worden enkele kleinere waterlopen herlegd of geherprofileerd. De werken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen.

Een juiste startdatum is nog niet gekend, maar zeker is dat de werken nog voor de zomer zullen starten ter hoogte van het kruispunt van de Trompstraat met de N416. “Indien mogelijk proberen we de werken te beperken tot een rijstrook, zodat doorgaand verkeer mogelijk blijft met tijdelijke verkeerslichten” weet Yannis Pieters, projectmanager van Aquafin. “Vanaf het kruispunt leggen we een gescheiden riolering tot net voorbij de spoorweg in de Hoekstraat.”

Over de hele lengte van het tracé wordt het regenwater afgekoppeld van de riolering. Waar mogelijk kan dit best hergebruikt worden of plaatselijk infiltreren. Pas als laatste alternatief is een lozing op het regenwaterstelsel in de straat toegestaan. De voorbije maanden hebben de bewoners advies gekregen van een afkoppelingsdeskundige over hoe deze afkoppeling in de praktijk het best gebeurt. Via de gemeente en TMVW is er voor de bewoners een subsidie voorzien voor de afkoppelingswerken.

Eens de spoorweg voorbij duikt Aquafin de velden in om er een nieuw tracé voor de waterlopen te bouwen. Yannis Pieters: “Momenteel zijn de waterlopen ten zuiden van de spoorweg aangesloten op de riolering. Maar omdat we het regen- en afvalwater willen scheiden, voorzien we voor de afvoer van het regenwater een nieuw tracé via de Ertbrugbeek dat meer debiet aankan.”

Opmerkelijk in dit project is de nieuwe dwarsing van de Ertbrugbeek met de spoorweg. Yannis Pieters: “Normaal gezien nemen we dergelijke obstakels met een doorpersing onder de spoorweg door. Maar in Schellebelle zullen we de sporen effectief opbreken en de nieuwe waterloopinbuizing in een open sleuf in de grond plaatsen. Om de dienstregeling van de treinen niet te storen zal dit vooral ’s nachts en in het weekend gebeuren en uiteraard in nauwe samenwerking met Infrabel.”

Op donderdag 21 maart 2013 organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. Ze krijgen er meer info over de verdere timing, de fasering en communicatie op en over de werf. Uiteraard bent ook u van harte welkom deze infoavond bij te wonen. Die zal doorgaan om 19u in de kantine van voetbalclub KVV Schelde in de Hoekstraat in Schellebelle.

Contacteer ons
Vincent Nuytemans Aquafin
Vincent Nuytemans Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar