Zuivere Schelde in Schellebelle

Woensdag 20 maart 2013 — Binnenkort start Aquafin samen met de gemeente Wichelen en TMVW, partner van water-link, met grote rioleringswerken in Schellebelle. Verschillende straten krijgen er een nieuwe, gescheiden riolering. Daarmee zal het afvalwater van ongeveer 980 inwoners aangesloten worden op het waterzuiveringsnetwerk, afvalwater dat vandaag nog ongezuiverd in de Schelde belandt. Voor de afvoer van het regenwater worden enkele kleinere waterlopen herlegd of geherprofileerd. De werken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen.

Een juiste startdatum is nog niet gekend, maar zeker is dat de werken nog voor de zomer zullen starten ter hoogte van het kruispunt van de Trompstraat met de N416. “Indien mogelijk proberen we de werken te beperken tot een rijstrook, zodat doorgaand verkeer mogelijk blijft met tijdelijke verkeerslichten” weet Yannis Pieters, projectmanager van Aquafin. “Vanaf het kruispunt leggen we een gescheiden riolering tot net voorbij de spoorweg in de Hoekstraat.”

Over de hele lengte van het tracé wordt het regenwater afgekoppeld van de riolering. Waar mogelijk kan dit best hergebruikt worden of plaatselijk infiltreren. Pas als laatste alternatief is een lozing op het regenwaterstelsel in de straat toegestaan. De voorbije maanden hebben de bewoners advies gekregen van een afkoppelingsdeskundige over hoe deze afkoppeling in de praktijk het best gebeurt. Via de gemeente en TMVW is er voor de bewoners een subsidie voorzien voor de afkoppelingswerken.

Eens de spoorweg voorbij duikt Aquafin de velden in om er een nieuw tracé voor de waterlopen te bouwen. Yannis Pieters: “Momenteel zijn de waterlopen ten zuiden van de spoorweg aangesloten op de riolering. Maar omdat we het regen- en afvalwater willen scheiden, voorzien we voor de afvoer van het regenwater een nieuw tracé via de Ertbrugbeek dat meer debiet aankan.”

Opmerkelijk in dit project is de nieuwe dwarsing van de Ertbrugbeek met de spoorweg. Yannis Pieters: “Normaal gezien nemen we dergelijke obstakels met een doorpersing onder de spoorweg door. Maar in Schellebelle zullen we de sporen effectief opbreken en de nieuwe waterloopinbuizing in een open sleuf in de grond plaatsen. Om de dienstregeling van de treinen niet te storen zal dit vooral ’s nachts en in het weekend gebeuren en uiteraard in nauwe samenwerking met Infrabel.”

Op donderdag 21 maart 2013 organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. Ze krijgen er meer info over de verdere timing, de fasering en communicatie op en over de werf. Uiteraard bent ook u van harte welkom deze infoavond bij te wonen. Die zal doorgaan om 19u in de kantine van voetbalclub KVV Schelde in de Hoekstraat in Schellebelle.