Skip to Content

Zondag 28 september: Chap’eau voor de Kleine Nete

Zondag 28 september vieren verschillende partners die in Vlaanderen werk maken van de zuivering van huishoudelijk afvalwater, de vooruitgang van de waterkwaliteit in Vlaanderen. Het Netebekken scoort het best, met de Kleine Nete I en de Wamp als de zuiverste oppervlaktewaterlichamen. Om dat te vieren organiseren de Vlaamse Milieumaatschappij, Aquafin en de gemeentebesturen van Kasterlee, Retie en Geel Chap’eau, een gevarieerde dag vol sport en ontspanning voor jong en oud langs de Kleine Nete.

Te fimen/fotograferen:

Op zondag 28 september omstreeks 10u zal Aquafin een (elektrische) bevissing uitvoeren op de Kleine Nete I. We zullen wellicht heel wat (zeldzame) vissen vangen, die vandaag nog gedijen in de Kleine Nete, zoals de beekprik, de kleine modderkruiper en misschien de rivierdonderpad. De dieren worden later uiteraard teruggezet.

De hele dag door kunnen er beelden gemaakt worden van fietsers, wandelaars en kajakkers langs de Kleine Nete en natuurlijk van de sfeer in de Ark Van Noë.

Programma

Iedereen is welkom vanaf 9u30 in de Ark Van Noë, Arkstraat 6 in Kasterlee. De geleide wandelingen door natuurreservaat De Zegge, de kajaktochten en de barbecue georganiseerd door Qlinaria, een bekend en gevierd barbecue-team uit de streek, zijn ondertussen volzet. Wie graag mee wil komen fietsen of mountainbiken, kan zich zondag nog ter plaatse aanmelden! Bij de Ark Van Noë is allerlei randanimatie voorzien en zijn er verschillende eet- en drankstandjes. Loop zeker ook langs de aantrekkelijke infostanden van de partners.

Kader

 “Verschillende overheden, instanties en bedrijven hebben hard gewerkt om hier te geraken. We willen de resultaten die we nu zien graag samen met onze partners vieren door op en rond het water te kajakken, wandelen, fietsen en spelen”, zegt Danny Baeten, directeur bij initiatiefnemer Aquafin. “Zuiver water komt er namelijk niet vanzelf. De gemeenten zorgen voor de aanleg van riolen om het huishoudelijk afvalwater op te vangen. Aquafin bouwt de grote collectoren die het verzamelde afvalwater naar onze zuiveringsinstallaties voeren, waar we het op een biologische manier zuiveren voor we het terug in de natuur lozen. Dit alles wordt gecoördineerd door de Vlaamse Milieumaatschappij, die onder andere de projecten opdraagt aan Aquafin en de gemeenten subsidieert voor de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels. De praktische uitvoering gebeurt door gespecialiseerde aannemers en studiebureaus, die we uiteraard ook uitgenodigd hebben om samen van het resultaat van onze inspanningen te genieten.”

Zuiver water is slechts een van de voorwaarden voor een grotere biodiversiteit in onze waterlopen. De oever, de structuur en de mogelijkheden voor vismigratie zijn ook belangrijk. Op de infostand van de VMM verneem je welke projecten nog op de plank liggen voor de verbetering van de oevers en de structuur van de Kleine Nete. Ook Natuurpunt en het Regionaal landschap Grote en Kleine Nete ontbreken niet op Chap’eau . Het zijn hun vele vrijwilligers die hun handen letterlijk uit de mouwen steken om deze randvoorwaarden te creëren en te onderhouden.

Niet op onze lauweren rusten

En hoewel de Kleine Nete het goed doet, zijn we er nog niet. Rekening houdend met zowel de biologische als fysico-chemische waterkwaliteit, haalt voorlopig geen enkele waterloop in Vlaanderen de door Europa vereiste ‘goede toestand’. Met de stroomgebiedbeheerplannen die momenteel in openbaar onderzoek liggen, worden bijkomende maatregelen voorbereid om effectief de goede toestand te bereiken in de Kleine Nete.

Contacteer ons
Anja De Wit adviseur Communicatie, 0485 55 97 95
Katrien Smet Woordvoerder VMM, 0473 99 28 70
Anja De Wit adviseur Communicatie, 0485 55 97 95
Katrien Smet Woordvoerder VMM, 0473 99 28 70
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar