Skip to Content

Winterweer houdt Lenniksestraat een week langer open

Volgens de oorspronkelijke planning zou Aquafin op maandag 18 maart starten met de rioleringswerken in de Lenniksestraat in Gooik. Het winterweer van de voorbije dagen heeft deze planning echter in de war gestuurd. “De werken zullen vermoedelijk een week later starten, maar alles hangt af van de weersomstandigheden volgende week”, aldus Marleen Verdoodt, projectmanager van Aquafin. “Eerst moet de Strijlandstraat afgewerkt zijn met een toplaag asfalt. Asfalteringswerken dienen echter in droge omstandigheden uitgevoerd te worden. Als het de hele week droog blijft, kan dit gebeuren op 21 en 22 maart, zodat de werken in de Lenniksestraat de week daarop kunnen starten. Maar als het regent schuift de planning opnieuw op.”

Van zodra de werken in de Lenniksestraat starten, treedt een nieuw omleidingsplan in voege. Marleen Verdoodt: “Het doorgaand verkeer richting Oetingen zal omgeleid worden via de Ninoofsesteenweg, Hoevestraat en Heerbaan. Verkeer richting Lennik- Gooik kan omrijden via de Warandestraat, Vierbergenstraat en Kesterweg.”

Het einde van de werken in de Lenniksestraat is voorzien tegen half juni. Inmiddels starten de nutsbedrijven met de nodige aanpassingswerken in de Zwartschaapstraat, zodat de rioleringswerken aansluitend op die in de Lenniksestraat kunnen starten. In augustus/september tenslotte zal er nog gewerkt worden in de Ninoofsesteenweg ter hoogte van de Lenniksestraat. Tijdens die werken zullen tijdelijke verkeerlichten zorgen voor een vlotte doorgang van het verkeer.

Contacteer ons
Marleen Verdoodt Aquafin
Marleen Verdoodt Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar