Skip to Content

Winnaars Minder Hinder en Kwaliteitsaward volwaardige partners van Aquafin

Op 9 oktober reikte Aquafin zijn jaarlijkse awards uit aan de partnerbedrijven die het meest kwaliteitsvol, veilig en omgevingsvriendelijk werken. Dit jaar viel de eer te beurt aan aannemer Desot nv uit Boezinge en Ingenieursbureau Astro-plan uit Aalst. Met de award-uitreiking onderstreept Aquafin zijn streven naar een volwaardig partnerschap met de studiebureaus en de aannemers die regelmatig voor ons werken.

De voorbije jaren legde Aquafin de fundamenten van het partnerschap met zowel aannemers als studiebureaus. Dirk De Waele, directeur Infrastructuur, wil hier verder aan blijven bouwen: “Onze technische partners zijn voor ons essentiële schakels om onze doelstellingen te bereiken. We willen dat ze met ons meedenken en dat ze dezelfde doelen nastreven. Vandaag stel ik vast dat de eerste zaadjes van onze partnerschappen aan het ontkiemen zijn. Enkele bedrijven zijn al zover willen gaan om hun engagementen naar Aquafin op papier te zetten. Het gaat dan over engagementen die gedragen worden door de ganse onderneming en die erop gericht zijn om onze relatie te verduurzamen. Anderzijds heeft Aquafin zelf ook een aantal engagementen geformuleerd die van ons een goede partner moeten maken. We werken dus actief aan onze relatie, om in een open sfeer en met wederzijds respect ons doel te bereiken: de aanleg van kwaliteitsvolle infrastructuur met een minimum impact op de omgeving.”

Tijdens enkele panelgesprekken gaven zowel de aannemers als de advies- en ingenieursbureaus aan dat het partnerschap met Aquafin voor iedereen een win-win is. In een sfeer van vertrouwen komt je immers proactief tot  creatieve oplossingen, nog voor de problemen zich stellen. Bovendien biedt het partnerschap voor alle partijen economische voordelen: Aquafin mag rekenen op een correcte, betrouwbare prijs en de technische partners die een goede kwaliteitsscore krijgen van Aquafin, zien hun kansen op het winnen van een opdracht aanzienlijk stijgen.

Tweede en derde plaats

ASTRO-plan is al voor de derde keer de winnaar en stond nog vaker mee op het podium. Ook de andere genomineerden, Irtas uit Beveren en Cnockaert uit Wervik, zijn vaste waarden in de top-drie, wederom een bewijs dat het partnershap zijn vruchten afwerpt. Aannemer Desot klimt dit jaar voor het eerst mee op het podium en weet al meteen de award in de wacht te slepen. Opvolgers De Moor uit Westrem en VBG uit Herentals zijn ouwe getrouwen en hebben beiden al eerdere edities gewonnen.

Contacteer ons
Vincent Nuytemans 0485 35 73 79, Aquafin
Vincent Nuytemans 0485 35 73 79, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar