Winnaars Minder Hinder en Kwaliteitsaward durven innoveren

Woensdag 9 oktober 2013 — Op 8 oktober reikte Aquafin zijn jaarlijkse awards uit aan de partnerbedrijven die het meest kwaliteitsvol, veilig en omgevingsvriendelijk werken. De gelukkigen waren dit jaar ingenieursbureau ASTRO-plan, gevestigd in Aalst, en aannemer DSV NV uit Aarschot. De award-uitreiking begon zeven jaar gelden als een symbolisch event om het belang van omgevingsvriendelijk werken te onderstrepen. Ondertussen past het in de filosofie van Aquafin dat werkelijk innovatief en flexibel zijn, een strategisch partnerschap vereist.

Kwaliteit studiebureaus ligt 15% hoger dan vorig jaar

Om een duurzame relatie met de studiebureaus op te bouwen, wijst Aquafin sinds vorig jaar  een bepaald percentage van zijn projectenportefeuille toe aan een groep geselecteerde studiebureaus. Dat percentage ligt vast voor vier tot zes jaar en staat in verhouding tot de prijs, de kwaliteit en de capaciteit van het studiebureau. Het resultaat is een win-win voor Aquafin en de studiebureaus. Door vooraf capaciteit te reserveren, kan de doorlooptijd van een project worden verkort. Voor de studiebureaus wordt het door het gegarandeerde werk dan weer interessant om zich te specialiseren, wat opnieuw de kwaliteit ten goede komt. De resultaten liegen er niet om: na één jaar ligt het kwaliteitsniveau van projecten uitgevoerd binnen deze toegewezen groep, 15% hoger dan van de overige projecten.

Aannemers vragende partij voor feed-back Aquafin

“We willen ook de kwaliteit van het geleverde werk van de aannemers van rioleringwerken nauwgezet opvolgen. Daarom hebben we vorig jaar in dialoog met de sector een extern en een een kwaliteitsbeoordelingsysteem in lijn met onze risicomatrix opgezet”, vertelt Dirk De Waele, directeur Infrastructuur bij Aquafin. “De criteria om een attest van goede uitvoering van de werken te verkrijgen, zijn geobjectiveerd. Daarnaast heeft Aquafin een eigen beoordelingssysteem opgezet, waarbij de aannemer tijdens de uitvoering van een project vier keer geëvalueerd wordt. We merken dat de bedrijven zelf zeer geïnteresseerd zijn in de terugkoppeling van Aquafin. Grote bedrijven dringen er zelfs op aan om de feedback die aan de projectteams gegeven wordt, ook door te geven naar de hogere niveaus in het bedrijf. Ze hebben duidelijk de wil om hun werking waar nodig bij te sturen.”

Tweede en derde plaats

ASTRO-plan is voor de tweede keer de winnaar en verdiende al verschillende keren een podiumplaats. Ook de andere genomineerden, Irtas uit Beveren en Cnockaert uit Wervik, zijn vaste waarden in de top-drie. DSV was vorig jaar een nieuwkomer in de top-drie in de aannemerscompetitie, maar stootte dit jaar meteen door naar de koppositie. Ook opvolgers VBG uit Herentals en De Moor uit Westrem hebben het omgevingsvriendelijk werken in de vingers. Beide aannemers hebben elk al eerdere edities gewonnen.

aannemer DSV NV
ingenieursbureau Astro-Plan