Skip to Content

Winnaars Minder Hinder en Kwaliteitsaward durven innoveren

Op 8 oktober reikte Aquafin zijn jaarlijkse awards uit aan de partnerbedrijven die het meest kwaliteitsvol, veilig en omgevingsvriendelijk werken. De gelukkigen waren dit jaar ingenieursbureau ASTRO-plan, gevestigd in Aalst, en aannemer DSV NV uit Aarschot. De award-uitreiking begon zeven jaar gelden als een symbolisch event om het belang van omgevingsvriendelijk werken te onderstrepen. Ondertussen past het in de filosofie van Aquafin dat werkelijk innovatief en flexibel zijn, een strategisch partnerschap vereist.

Kwaliteit studiebureaus ligt 15% hoger dan vorig jaar

Om een duurzame relatie met de studiebureaus op te bouwen, wijst Aquafin sinds vorig jaar  een bepaald percentage van zijn projectenportefeuille toe aan een groep geselecteerde studiebureaus. Dat percentage ligt vast voor vier tot zes jaar en staat in verhouding tot de prijs, de kwaliteit en de capaciteit van het studiebureau. Het resultaat is een win-win voor Aquafin en de studiebureaus. Door vooraf capaciteit te reserveren, kan de doorlooptijd van een project worden verkort. Voor de studiebureaus wordt het door het gegarandeerde werk dan weer interessant om zich te specialiseren, wat opnieuw de kwaliteit ten goede komt. De resultaten liegen er niet om: na één jaar ligt het kwaliteitsniveau van projecten uitgevoerd binnen deze toegewezen groep, 15% hoger dan van de overige projecten.

Aannemers vragende partij voor feed-back Aquafin

“We willen ook de kwaliteit van het geleverde werk van de aannemers van rioleringwerken nauwgezet opvolgen. Daarom hebben we vorig jaar in dialoog met de sector een extern en een een kwaliteitsbeoordelingsysteem in lijn met onze risicomatrix opgezet”, vertelt Dirk De Waele, directeur Infrastructuur bij Aquafin. “De criteria om een attest van goede uitvoering van de werken te verkrijgen, zijn geobjectiveerd. Daarnaast heeft Aquafin een eigen beoordelingssysteem opgezet, waarbij de aannemer tijdens de uitvoering van een project vier keer geëvalueerd wordt. We merken dat de bedrijven zelf zeer geïnteresseerd zijn in de terugkoppeling van Aquafin. Grote bedrijven dringen er zelfs op aan om de feedback die aan de projectteams gegeven wordt, ook door te geven naar de hogere niveaus in het bedrijf. Ze hebben duidelijk de wil om hun werking waar nodig bij te sturen.”

Tweede en derde plaats

ASTRO-plan is voor de tweede keer de winnaar en verdiende al verschillende keren een podiumplaats. Ook de andere genomineerden, Irtas uit Beveren en Cnockaert uit Wervik, zijn vaste waarden in de top-drie. DSV was vorig jaar een nieuwkomer in de top-drie in de aannemerscompetitie, maar stootte dit jaar meteen door naar de koppositie. Ook opvolgers VBG uit Herentals en De Moor uit Westrem hebben het omgevingsvriendelijk werken in de vingers. Beide aannemers hebben elk al eerdere edities gewonnen.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar