Skip to Content

Werkzaamheden in Ronse van start

Gisteren is Aquafin gestart met de tweede fase van het project ‘Collector Sint Martensbeek’. Nadat vorig jaar reeds het afvalwater van 2000 mensen werd aangesloten op het waterzuiveringsnetwerk, zal dankzij deze werkzaamheden het afvalwater van nog eens 1400 inwoners opgevangen worden. Daardoor zal dagelijks maar liefst 400.000 liter minder afvalwater geloosd worden in de Sint Martensbeek.

Jona Londers, projectmanager bij Aquafin, geeft een woordje uitleg bij de werken: “Dit is een zeer belangrijk project voor ons, aangezien het om het afvalwater van zo’n groot aantal mensen gaat. Zowel in de Adolphe Hullebroeckstraat als in de Mgr Beylstraat zullen we een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Hierdoor zal het afvalwater gescheiden van het regenwater worden opgevangen. We verzamelen het afvalwater in een afvalwatercollector, om het daarna in de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan Paillaertcamp te zuiveren.”

“Vooral in de Adolphe Hullebroeckstraat zullen de inwoners hinder ondervinden. De stad Ronse maakt immers van de gelegenheid gebruik om de straat te vernieuwen. De stad zal eveneens de inwoners begeleiden die een gescheiden stelsel moeten aanleggen op hun privaat domein.”

Aquafin en de betrokken partners nodigen de buurtbewoners uit op een infoavond. Aansluitend geeft het stadsbestuur meer informatie over de afkoppeling van hemelwater en afvalwater die uitgevoerd moet worden op privaat terrein. Deze infoavond vindt vanavond, dinsdag 21 mei, plaats om 19.30 uur in Wijkcentrum Aan ’t Spoor in de Grote Marijve 133 te Ronse.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar