Skip to Content

Werkzaamheden in Ronse van start

Gisteren is Aquafin gestart met de tweede fase van het project ‘Collector Sint Martensbeek’. Nadat vorig jaar reeds het afvalwater van 2000 mensen werd aangesloten op het waterzuiveringsnetwerk, zal dankzij deze werkzaamheden het afvalwater van nog eens 1400 inwoners opgevangen worden. Daardoor zal dagelijks maar liefst 400.000 liter minder afvalwater geloosd worden in de Sint Martensbeek.

Jona Londers, projectmanager bij Aquafin, geeft een woordje uitleg bij de werken: “Dit is een zeer belangrijk project voor ons, aangezien het om het afvalwater van zo’n groot aantal mensen gaat. Zowel in de Adolphe Hullebroeckstraat als in de Mgr Beylstraat zullen we een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Hierdoor zal het afvalwater gescheiden van het regenwater worden opgevangen. We verzamelen het afvalwater in een afvalwatercollector, om het daarna in de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan Paillaertcamp te zuiveren.”

“Vooral in de Adolphe Hullebroeckstraat zullen de inwoners hinder ondervinden. De stad Ronse maakt immers van de gelegenheid gebruik om de straat te vernieuwen. De stad zal eveneens de inwoners begeleiden die een gescheiden stelsel moeten aanleggen op hun privaat domein.”

Aquafin en de betrokken partners nodigen de buurtbewoners uit op een infoavond. Aansluitend geeft het stadsbestuur meer informatie over de afkoppeling van hemelwater en afvalwater die uitgevoerd moet worden op privaat terrein. Deze infoavond vindt vanavond, dinsdag 21 mei, plaats om 19.30 uur in Wijkcentrum Aan ’t Spoor in de Grote Marijve 133 te Ronse.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar