Werkzaamheden in Ronse van start

Dinsdag 21 mei 2013 — Gisteren is Aquafin gestart met de tweede fase van het project ‘Collector Sint Martensbeek’. Nadat vorig jaar reeds het afvalwater van 2000 mensen werd aangesloten op het waterzuiveringsnetwerk, zal dankzij deze werkzaamheden het afvalwater van nog eens 1400 inwoners opgevangen worden. Daardoor zal dagelijks maar liefst 400.000 liter minder afvalwater geloosd worden in de Sint Martensbeek.

Jona Londers, projectmanager bij Aquafin, geeft een woordje uitleg bij de werken: “Dit is een zeer belangrijk project voor ons, aangezien het om het afvalwater van zo’n groot aantal mensen gaat. Zowel in de Adolphe Hullebroeckstraat als in de Mgr Beylstraat zullen we een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Hierdoor zal het afvalwater gescheiden van het regenwater worden opgevangen. We verzamelen het afvalwater in een afvalwatercollector, om het daarna in de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan Paillaertcamp te zuiveren.”

“Vooral in de Adolphe Hullebroeckstraat zullen de inwoners hinder ondervinden. De stad Ronse maakt immers van de gelegenheid gebruik om de straat te vernieuwen. De stad zal eveneens de inwoners begeleiden die een gescheiden stelsel moeten aanleggen op hun privaat domein.”

Aquafin en de betrokken partners nodigen de buurtbewoners uit op een infoavond. Aansluitend geeft het stadsbestuur meer informatie over de afkoppeling van hemelwater en afvalwater die uitgevoerd moet worden op privaat terrein. Deze infoavond vindt vanavond, dinsdag 21 mei, plaats om 19.30 uur in Wijkcentrum Aan ’t Spoor in de Grote Marijve 133 te Ronse.