Skip to Content

Werken Vermeeschlaan breiden uit

De rioleringswerken die Aquafin momenteel uitvoert in de Magdalena Vermeeschlaan in Hove verlopen volgens schema. Dat betekent dat vanaf donderdag 2 mei gestart wordt met de werken in het gedeelte tussen de Fazantenlaan en de Lintsesteenweg. Daardoor is de hele Vermeeschlaan tijdelijk afgesloten voor het verkeer.

“Deze fase zal ongeveer vier maanden duren” weet Min Huet, projectmanager van Aquafin. “Gedurende die periode wordt het doorgaand verkeer omgeleid via de Leon Dumortierstraat – Geelhandlaan – Parklaan. We trachten de  woningen zo veel mogelijk bereikbaar te houden voor plaatselijk verkeer, maar tijdens de werkuren zal dit met momenten zeer moeilijk zijn. Om de onderbroken zone te bereiken, wordt er tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld in de M. Vermeeschlaan, vanuit de Lintsesteenweg richting Fazantenlaan. Op die manier blijft ook de vogeltjeswijk bereikbaar. De wijk aan de andere zijde van de Vermeeschlaan is gedurende de werken te bereiken via de Lege Veldkantlaan. De straten Kleinmijlveld en Beukenlaan ten slotte zijn te bereiken via de Parklaan.”

Naast de omleidingen voor het gemotoriseerd verkeer, houdt Aquafin ook rekening met de zwakke weggebruiker. Min Huet: “Doorgaand fietsverkeer wordt omgeleid via Kleinmijlveld, Diependaele, Wanninckhove, Lege Veldkantlaan en Eglantier. Ter hoogte van de werkzone komt er een oversteekplaats richting Patrijzenlaan.”

Tot slot zullen ook de lijnen 53 en N32 van De Lijn tijdelijk omgeleid worden. Meer info over de gewijzigde haltes kan u vinden op de website van De Lijn www.delijn.be en van de gemeente Hove www.hove.be.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar