Skip to Content

Werken Molenstraat van start

Op maandag 13 mei starten, enkele weken later dan gepland, de rioleringswerken in de Molenstraat in Herzele. Vanaf maandag zal er tot het einde van de werken geen doorgaand verkeer meer toegelaten zijn.

Volgens Gertjan Winten, projectmanager van Aquafin, was de strenge winter de belangrijkste oorzaak van de vertraging: “De start van het project, waarmee het afvalwater van ongeveer 250 inwoners aangesloten zal worden op het waterzuiveringsnetwerk, was eigenlijk voorzien in maart, maar door de aanhoudende vrieskou is de planning opgeschoven. Dat betekent dat de bouw van het pompstation nu tegelijk met de werken in de openbare weg zal gebeuren. De planning voor de Molenstraat is slechts met enkele weken vertraagd, zodat er vanaf maandag geen ontkomen meer aan is. Dan zal de Molenstraat afgesloten worden voor alle doorgaand verkeer. Tot het einde van de werken is er een omleiding voorzien. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk maar tijdens de werkuren zal ook dit op bepaalde momenten moeilijk of onmogelijk zijn.”

Om de woningen maximaal bereikbaar te houden, heeft Aquafin de werf in de Molenstraat opgesplitst in twee fasen. Gertjan Winten: “De eerste fase loopt van de Ter Erpenbeek tot huisnummer 28. We schatten ongeveer 3 maanden nodig te hebben om in deze fase nieuwe riolering te leggen. Na het aanbrengen van de riolering voorzien we een steenslagverharding, zodat de weg toch min of meer berijdbaar is. De asfaltering zal gebeuren na de aanleg van de riolering en huisaansluitingen, van de Ter Erpenbeek tot huisnummer 28 . Het aanleggen van de asfalt en verdere afwerking van de wegenis zal ongeveer een 2-tal maanden in beslag nemen. Voor de daaropvolgende fase vanaf huisnummer 23 tot aan de molen  rekenen we op een termijn van nog eens 4 maanden. Dat betekent dat tegen begin 2014 alle werken achter de rug zullen zijn.”

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar