Skip to Content

Werken in centrum van Baal dorp van start

Na dit project wordt het afvalwater van 450 inwoners bijkomend opgevangen en gezuiverd.

Begin maart starten de werken in het centrum van Baal dorp. Met dit project wil de gemeente Tremelo de verkeersleefbaarheid en de veiligheid in het centrum verbeteren. De Pastoriestraat krijgt een grondige opfrisbeurt. Naast de verbeteringswerken die de gemeente voorziet, zal ook het regenwater afgekoppeld worden van de riolering. Ook in de Beulkensstraat, Eén-Meistraat, Louis Van Holestraat, Pastoor Caytanstraat en een deel van de C. Huysmansstraat wordt nieuwe riolering aangelegd.

Met dit project willen de gemeente en Aquafin het afvalwater van Baal-centrum dat nu nog in de Grote Loop belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Via dit netwerk zal het uiteindelijk terechtkomen in de toekomstige rioolwaterzuiveringsinstallatie van Rotselaar. Het gaat om het afvalwater van ongeveer 450 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en gezuiverd.

"Na de herinrichting van het handelscentrum Tremelo enkele jaren geleden is nu Baal dorp aan de beurt. In het nieuwe ontwerp hebben we gekozen voor  een kwalitatieve woon- en leefomgeving, het verhogen van de verkeersveiligheid en het maximaliseren van de parkeermogelijkheden," licht burgemeester Paul Dams toe. "Via fasering van de werken streven we samen met onze partners naar zo kort mogelijke uitvoeringstermijnen om de hinder voor bewoners, ondernemers en bezoekers zoveel mogelijk te beperken."

“Op maandag 5 maart starten de voorbereidende werken door De Watergroep, Proximus, Infrax en Eandis”, vertelt Gudrun Willems, projectmanager van Aquafin. “Zij zullen in de verschillende straten eerst hun leidingen verplaatsen en/of vernieuwen. In april kan er dan gestart worden met de eigenlijk riolerings- en wegenwerken in de Pastoriestraat (vanaf de kerkomgeving richting kruispunt met de Pastoor Caytanstraat).”

Vanaf 5 maart wordt het doorgaand verkeer omgeleid:

  • richting Begijnendijk verloopt de omleiding via de Veldonkstraat, Domstraat, Baalsebaan, Grote Bollostraat, Grootlosestraat, Nobelstraat, Mechelbaan en Dorpsstraat.

  • vanuit Begijnendijk moet het verkeer de omleiding volgen via de Dorpsstraat, Mechelbaan, Nobelstraat, Grootlosestraat, Grote Bollostraat, Baalsebaan, Diestsebaan en Veldonkstraat.

Het volledige project zal in totaal ruim 1,5 jaar duren. De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen en handelszaken maximaal bereikbaar te houden. De voorbereiden werken van de nutsbedrijven zullen wel deels overlappen met de rioleringswerken door Aquafin. De Beulkensstraat, Eén-Meistraat, Louis Van Holestraat, Pastoor Caytanstraat en een deel van de C. Huysmansstraat komen in een latere fase aan de beurt.

Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond op maandag 26 februari 2018 om 19u in de parochiezaal van Baal, Betekomstraat 3 in 3128 Tremelo.

Contacteer ons
Gudrun Willems Projectmanager
Veerle Boey adviseur Communicatie
Gudrun Willems Projectmanager
Veerle Boey adviseur Communicatie
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar