Werken in centrum van Baal dorp van start

Na dit project wordt het afvalwater van 450 inwoners bijkomend opgevangen en gezuiverd.

Maandag 26 februari 2018 — Begin maart starten de werken in het centrum van Baal dorp. Met dit project wil de gemeente Tremelo de verkeersleefbaarheid en de veiligheid in het centrum verbeteren. De Pastoriestraat krijgt een grondige opfrisbeurt. Naast de verbeteringswerken die de gemeente voorziet, zal ook het regenwater afgekoppeld worden van de riolering. Ook in de Beulkensstraat, Eén-Meistraat, Louis Van Holestraat, Pastoor Caytanstraat en een deel van de C. Huysmansstraat wordt nieuwe riolering aangelegd.

Met dit project willen de gemeente en Aquafin het afvalwater van Baal-centrum dat nu nog in de Grote Loop belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Via dit netwerk zal het uiteindelijk terechtkomen in de toekomstige rioolwaterzuiveringsinstallatie van Rotselaar. Het gaat om het afvalwater van ongeveer 450 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en gezuiverd.

"Na de herinrichting van het handelscentrum Tremelo enkele jaren geleden is nu Baal dorp aan de beurt. In het nieuwe ontwerp hebben we gekozen voor  een kwalitatieve woon- en leefomgeving, het verhogen van de verkeersveiligheid en het maximaliseren van de parkeermogelijkheden," licht burgemeester Paul Dams toe. "Via fasering van de werken streven we samen met onze partners naar zo kort mogelijke uitvoeringstermijnen om de hinder voor bewoners, ondernemers en bezoekers zoveel mogelijk te beperken."

“Op maandag 5 maart starten de voorbereidende werken door De Watergroep, Proximus, Infrax en Eandis”, vertelt Gudrun Willems, projectmanager van Aquafin. “Zij zullen in de verschillende straten eerst hun leidingen verplaatsen en/of vernieuwen. In april kan er dan gestart worden met de eigenlijk riolerings- en wegenwerken in de Pastoriestraat (vanaf de kerkomgeving richting kruispunt met de Pastoor Caytanstraat).”

Vanaf 5 maart wordt het doorgaand verkeer omgeleid:

  • richting Begijnendijk verloopt de omleiding via de Veldonkstraat, Domstraat, Baalsebaan, Grote Bollostraat, Grootlosestraat, Nobelstraat, Mechelbaan en Dorpsstraat.

  • vanuit Begijnendijk moet het verkeer de omleiding volgen via de Dorpsstraat, Mechelbaan, Nobelstraat, Grootlosestraat, Grote Bollostraat, Baalsebaan, Diestsebaan en Veldonkstraat.

Het volledige project zal in totaal ruim 1,5 jaar duren. De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen en handelszaken maximaal bereikbaar te houden. De voorbereiden werken van de nutsbedrijven zullen wel deels overlappen met de rioleringswerken door Aquafin. De Beulkensstraat, Eén-Meistraat, Louis Van Holestraat, Pastoor Caytanstraat en een deel van de C. Huysmansstraat komen in een latere fase aan de beurt.

Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond op maandag 26 februari 2018 om 19u in de parochiezaal van Baal, Betekomstraat 3 in 3128 Tremelo.

Gudrun Willems Projectmanager
Veerle Boey adviseur Communicatie