Skip to Content

Werken Bruul van start

Vandaag start aannemer Huijbrechts in opdracht van Aquafin met de renovatie van het pompstation aan de Bruul in Duffel, ter hoogte van de bibliotheek. Ook de bijhorende persleiding, die het verzamelde afvalwater van Duffel-Oost verpompt naar de overkant van de Nete, wordt vernieuwd.

“De huidige persleiding hangt onder de brug over de Nete. Die gaan we vervangen door een nieuwe leiding die we onder de Nete doorboren” weet Joan Deckers, projectmanager van Aquafin. “Via deze leiding verpompen we het afvalwater van ongeveer 3.900 inwoners naar de westelijke oever, waar het aansluit op onze rioolwaterzuiveringsinstallatie. Tegelijk met de renovatie van het pompstation zullen we ook de afvoer van het regenwater optimaliseren, om op die manier Duffel-Oost extra te beveiligen tegen wateroverlast.”

Om dit te realiseren zijn werkzones voorzien ter hoogte van de ingang van de bibliotheek, het plein en de parking achter de bibliotheek. Joan Deckers: “De nodige afspraken zijn gemaakt om de wekelijkse markt toch te kunnen blijven organiseren. Na uitvoering van het project zal er ter hoogte van de ingang van de bibliotheek een nieuwe trap worden aangelegd en een oprijvlak voor mindervaliden, dat minder steil is dan het huidige oprijvlak. Het nieuwe oprijvlak zal betaald worden door de gemeente. “

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar