Werken Bruul van start

Maandag 26 augustus 2013 — Vandaag start aannemer Huijbrechts in opdracht van Aquafin met de renovatie van het pompstation aan de Bruul in Duffel, ter hoogte van de bibliotheek. Ook de bijhorende persleiding, die het verzamelde afvalwater van Duffel-Oost verpompt naar de overkant van de Nete, wordt vernieuwd.

“De huidige persleiding hangt onder de brug over de Nete. Die gaan we vervangen door een nieuwe leiding die we onder de Nete doorboren” weet Joan Deckers, projectmanager van Aquafin. “Via deze leiding verpompen we het afvalwater van ongeveer 3.900 inwoners naar de westelijke oever, waar het aansluit op onze rioolwaterzuiveringsinstallatie. Tegelijk met de renovatie van het pompstation zullen we ook de afvoer van het regenwater optimaliseren, om op die manier Duffel-Oost extra te beveiligen tegen wateroverlast.”

Om dit te realiseren zijn werkzones voorzien ter hoogte van de ingang van de bibliotheek, het plein en de parking achter de bibliotheek. Joan Deckers: “De nodige afspraken zijn gemaakt om de wekelijkse markt toch te kunnen blijven organiseren. Na uitvoering van het project zal er ter hoogte van de ingang van de bibliotheek een nieuwe trap worden aangelegd en een oprijvlak voor mindervaliden, dat minder steil is dan het huidige oprijvlak. Het nieuwe oprijvlak zal betaald worden door de gemeente. “