Skip to Content

Werken aan Oosthamsesteenweg in Balen terug van start

Werf terug vrijgegeven na faillissement van onderaannemer

Vanaf 1 oktober begint hoofdaannemer Roos NV uit Arendonk opnieuw met de werkzaamheden aan de Oosthamsesteenweg in Olmen (Balen). De werf is door de curator terug vrijgegeven na het faillissement van onderaannemer Huijbregts Wegenbouw bvba uit Arendonk veertien dagen geleden. Aquafin, de bouwheer van dit project, en de gemeente Balen, als partner, zijn verheugd dat dit project maar een minimale achterstand heeft opgelopen na deze onverwachte tegenslag.

Project Oosthamsesteenweg

Dit voorjaar is men in opdracht van Aquafin en de gemeente Balen gestart met de aanleg van een gescheiden riolering en een vrijliggend fietspad op de Oosthamsesteenweg.

Deze werken lopen in twee fasen:

• fase 1: van kruispunt met Bosstraat en Heistraat tot aan Overheideloop (ongeveer tot aan Varenstraat)

• fase 2: van Overheideloop tot aan kruispunt met Bukenberg en Heivoort

De totale kostprijs werd geraamd op 1,67 miljoen euro waarvan ongeveer 1 miljoen euro betaald wordt door Aquafin, 340.000 euro door het provinciale Fietsfonds en 310.000 euro door de gemeente.

Gevolgen voor werken

De onderaannemer Huijbregts stond in voor de rioleringswerken in dit project. In fase 1 waren de rioleringswerken volledig klaar met uitzondering van de fundering voor de wegeniswerken. In fase 2 waren de rioleringswerken voor 75% afgerond. De nutsmaatschappijen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog enkele werken uit te voeren.

Verdere afwerking fase 1 vanaf 1 oktober

Hoofdaannemer Roos die instond voor de wegeniswerken (o.a. wegdek en fietspaden), zal op dinsdag 1 oktober terug beginnen met de voorbereidingen voor de aanleg van het wegdek en de fietspaden in fase 1, zoals normaal gepland was voor de tweede helft van september.

Aansluitend (vermoedelijk tweede helft van oktober) worden de rioleringswerken in fase 2 verder afgewerkt, waarna de wegeniswerken in fase 2 zullen volgen.

Omleiding blijft geldig

De ‘kortere’ omleiding blijft geldig:

• verkeer vanuit Olmen-Centrum richting Ham: via Bosstraat en Bukenberg

• verkeer vanuit Ham richting Olmen-Centrum: via Heivoort, Stotert en Heistraat

Tijdens de omleiding is er alleen maar enkelrichting verkeer mogelijk in Heistraat, Kempenstraat en Bosstraat.

De plaatselijke bewoners krijgen vrijdagvoormiddag ook een schrijven in hun bus met deze informatie over het heropstarten van de werken.

Contacteer ons
Bart Boets gemeente Balen
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar