Werken aan Oosthamsesteenweg in Balen terug van start

Werf terug vrijgegeven na faillissement van onderaannemer

Vrijdag 27 september 2013 — Vanaf 1 oktober begint hoofdaannemer Roos NV uit Arendonk opnieuw met de werkzaamheden aan de Oosthamsesteenweg in Olmen (Balen). De werf is door de curator terug vrijgegeven na het faillissement van onderaannemer Huijbregts Wegenbouw bvba uit Arendonk veertien dagen geleden. Aquafin, de bouwheer van dit project, en de gemeente Balen, als partner, zijn verheugd dat dit project maar een minimale achterstand heeft opgelopen na deze onverwachte tegenslag.

Project Oosthamsesteenweg

Dit voorjaar is men in opdracht van Aquafin en de gemeente Balen gestart met de aanleg van een gescheiden riolering en een vrijliggend fietspad op de Oosthamsesteenweg.

Deze werken lopen in twee fasen:

• fase 1: van kruispunt met Bosstraat en Heistraat tot aan Overheideloop (ongeveer tot aan Varenstraat)

• fase 2: van Overheideloop tot aan kruispunt met Bukenberg en Heivoort

De totale kostprijs werd geraamd op 1,67 miljoen euro waarvan ongeveer 1 miljoen euro betaald wordt door Aquafin, 340.000 euro door het provinciale Fietsfonds en 310.000 euro door de gemeente.

Gevolgen voor werken

De onderaannemer Huijbregts stond in voor de rioleringswerken in dit project. In fase 1 waren de rioleringswerken volledig klaar met uitzondering van de fundering voor de wegeniswerken. In fase 2 waren de rioleringswerken voor 75% afgerond. De nutsmaatschappijen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog enkele werken uit te voeren.

Verdere afwerking fase 1 vanaf 1 oktober

Hoofdaannemer Roos die instond voor de wegeniswerken (o.a. wegdek en fietspaden), zal op dinsdag 1 oktober terug beginnen met de voorbereidingen voor de aanleg van het wegdek en de fietspaden in fase 1, zoals normaal gepland was voor de tweede helft van september.

Aansluitend (vermoedelijk tweede helft van oktober) worden de rioleringswerken in fase 2 verder afgewerkt, waarna de wegeniswerken in fase 2 zullen volgen.

Omleiding blijft geldig

De ‘kortere’ omleiding blijft geldig:

• verkeer vanuit Olmen-Centrum richting Ham: via Bosstraat en Bukenberg

• verkeer vanuit Ham richting Olmen-Centrum: via Heivoort, Stotert en Heistraat

Tijdens de omleiding is er alleen maar enkelrichting verkeer mogelijk in Heistraat, Kempenstraat en Bosstraat.

De plaatselijke bewoners krijgen vrijdagvoormiddag ook een schrijven in hun bus met deze informatie over het heropstarten van de werken.