Wereldwaterdag 2018: Laat de natuur haar werk doen

Doe mee met Operatie Perforatie en onthard Vlaanderen!

Donderdag 22 maart 2018 — Op Wereldwaterdag staat jaarlijks de aandacht voor het belang van water centraal. Vandaag wordt er ingezoomd op de relatie tussen de kracht van de natuur om de waterbalans en –kwaliteit in evenwicht te brengen. Dicht bij huis speelt de nieuwe campagne ‘Operatie Perforatie’ daar op in door weer ruimte te geven aan water en groen in het openbaar domein.

Nergens in Europa wordt er zoveel open ruimte per inwoner ingenomen als in Vlaanderen. Daardoor krijgt regenwater nog nauwelijks de kans om in de bodem te dringen, met wateroverlast én bodemverdroging tot gevolg.

Met de campagne ‘Operatie Perforatie’ willen Infopunt Publieke Ruimte en rioolwaterzuiveraar Aquafin Vlaanderen aanzetten om stukjes verharde oppervlakte in de (semi)-openbare ruimte op te breken en te vervangen door groen of door waterdoorlatende materialen. “Natuurlijk is verharding op sommige locaties nodig, maar het is te veel een makkelijke oplossing geworden,” vindt Tom Dhollander, gedelegeerd bestuurder van Infopunt Publieke Ruimte. “Zelfs op recent aangelegde wegen of pleinen zien we dat alle restruimte, die functioneel gezien geen verharding nodig heeft, toch wordt dichtgelegd. Omdat het sneller gaat of weinig onderhoud vergt. En dat terwijl een inrichting met groene elementen zoveel voordelen biedt!”

Wist je dat één vierkante meter onverharde grond op een jaar tijd maar liefst 800 liter water kan opvangen? Bovendien varen onze fysieke én mentale gezondheid wel bij elk extra stukje groen, hoe klein ook.

Enkele veelzeggende cijfers:

 

  • 1 vierkante meter onverharde grond vangt jaarlijks 800 liter water (of 3 badkuipen) op. (bron: KMI)

 

  • Een volwassen boom heeft op een warme zomerdag hetzelfde verkoelende effect als 10 kleine airco’s. (bron: ANB/VITO)

 

  • Een beuk met een stamomtrek van 1 meter haalt jaarlijks 1,3 kg fijn stof uit de lucht. (bron: ANB)

  • 100 meter haag heeft een gemiddeld potentieel om 100 kg koolstof (of 366 kg CO2) vast te leggen per jaar (bron: VITO)

Aquafin-prijs voor beste project(en)

Operatie Perforatie richt zich in eerste instantie tot de Vlaamse lokale besturen, verenigingen, jeugdbewegingen, scholen en burgerinitiatieven met een oproep voor projectvoorstellen om een stukje (semi)-openbaar domein te ontharden en anders in te richten. “We willen hiermee een aantal goede voorbeelden verzamelen die inspirerend werken,” legt Danny Baeten, directeur Business Development en Innovatie bij Aquafin, uit. “Maar je kan er ook iets mee winnen. Een jury zal de voorstellen na de deadline op 31 oktober 2018 beoordelen op onder meer hun uitvoerbaarheid, engagementen en resultaatsgebieden. Aquafin stelt een geldprijs ter beschikking van in totaal 100.000 euro, die zal toegekend worden voor de realisatie van een aantal projecten. Los daarvan zal ook het meest creatieve ontwerp beloond worden met een onderscheiding. De winnaars worden bekend gemaakt op het volgende Congres Publieke Ruimte dat plaatsvindt op 12 maart 2019.”

Extra informatie: www.operatieperforatie.be

Danny Baeten directeur Business Development & Innovatie