Skip to Content

Wereldwaterdag 2018: Laat de natuur haar werk doen

Doe mee met Operatie Perforatie en onthard Vlaanderen!

Op Wereldwaterdag staat jaarlijks de aandacht voor het belang van water centraal. Vandaag wordt er ingezoomd op de relatie tussen de kracht van de natuur om de waterbalans en –kwaliteit in evenwicht te brengen. Dicht bij huis speelt de nieuwe campagne ‘Operatie Perforatie’ daar op in door weer ruimte te geven aan water en groen in het openbaar domein.

Nergens in Europa wordt er zoveel open ruimte per inwoner ingenomen als in Vlaanderen. Daardoor krijgt regenwater nog nauwelijks de kans om in de bodem te dringen, met wateroverlast én bodemverdroging tot gevolg.

Met de campagne ‘Operatie Perforatie’ willen Infopunt Publieke Ruimte en rioolwaterzuiveraar Aquafin Vlaanderen aanzetten om stukjes verharde oppervlakte in de (semi)-openbare ruimte op te breken en te vervangen door groen of door waterdoorlatende materialen. “Natuurlijk is verharding op sommige locaties nodig, maar het is te veel een makkelijke oplossing geworden,” vindt Tom Dhollander, gedelegeerd bestuurder van Infopunt Publieke Ruimte. “Zelfs op recent aangelegde wegen of pleinen zien we dat alle restruimte, die functioneel gezien geen verharding nodig heeft, toch wordt dichtgelegd. Omdat het sneller gaat of weinig onderhoud vergt. En dat terwijl een inrichting met groene elementen zoveel voordelen biedt!”

Wist je dat één vierkante meter onverharde grond op een jaar tijd maar liefst 800 liter water kan opvangen? Bovendien varen onze fysieke én mentale gezondheid wel bij elk extra stukje groen, hoe klein ook.

Enkele veelzeggende cijfers:

 

  • 1 vierkante meter onverharde grond vangt jaarlijks 800 liter water (of 3 badkuipen) op. (bron: KMI)

 

  • Een volwassen boom heeft op een warme zomerdag hetzelfde verkoelende effect als 10 kleine airco’s. (bron: ANB/VITO)

 

  • Een beuk met een stamomtrek van 1 meter haalt jaarlijks 1,3 kg fijn stof uit de lucht. (bron: ANB)

  • 100 meter haag heeft een gemiddeld potentieel om 100 kg koolstof (of 366 kg CO2) vast te leggen per jaar (bron: VITO)

Aquafin-prijs voor beste project(en)

Operatie Perforatie richt zich in eerste instantie tot de Vlaamse lokale besturen, verenigingen, jeugdbewegingen, scholen en burgerinitiatieven met een oproep voor projectvoorstellen om een stukje (semi)-openbaar domein te ontharden en anders in te richten. “We willen hiermee een aantal goede voorbeelden verzamelen die inspirerend werken,” legt Danny Baeten, directeur Business Development en Innovatie bij Aquafin, uit. “Maar je kan er ook iets mee winnen. Een jury zal de voorstellen na de deadline op 31 oktober 2018 beoordelen op onder meer hun uitvoerbaarheid, engagementen en resultaatsgebieden. Aquafin stelt een geldprijs ter beschikking van in totaal 100.000 euro, die zal toegekend worden voor de realisatie van een aantal projecten. Los daarvan zal ook het meest creatieve ontwerp beloond worden met een onderscheiding. De winnaars worden bekend gemaakt op het volgende Congres Publieke Ruimte dat plaatsvindt op 12 maart 2019.”

Extra informatie: www.operatieperforatie.be

Contacteer ons
Danny Baeten directeur Business Development & Innovatie
Danny Baeten directeur Business Development & Innovatie
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar