Weldra weer helder water in Wermbeek

Maandag 17 juni 2013 — Ter hoogte van de Torenstraat en Katteveldstraat in Hoeselt belandt er vandaag nog heel wat afvalwater ongezuiverd in de Wermbeek. Daarom start Aquafin begin augustus met rioleringswerken, met als voornaamste doel deze lozingspunten op te pikken en aan te sluiten op het waterzuiveringsnetwerk.

“Het merendeel van de werken speelt zich af in de velden”, weet Xenia Luxem, projectmanager van Aquafin. “We verwachten dan ook weinig hinder voor het verkeer. Enkel op de momenten dat we werken in de Torenstraat en de Katteveldstraat zelf, zal de toegang tot de woningen plaatselijk beperkt zijn en is er tijdelijk geen doorgaand verkeer toegelaten.”

Ter voorbereiding van de Aquafinwerken zullen een aantal nutsbedrijven in de loop van de maanden juni en juli hun leidingen aanpassen waar nodig. De eigenlijke rioleringswerken starten op 6 augustus en zullen maximaal 6 maanden duren. De buurtbewoners die meer info willen over de werken, kunnen terecht op het infomoment dat zal doorgaan op dinsdag 18 juni van 17 en 18 uur in de lokalen van de duivenbond, gelegen tussen de Katteveldstraat en de Torenstraat te Werm Hoeselt.