Skip to Content

Weldra weer helder water in Wermbeek

Ter hoogte van de Torenstraat en Katteveldstraat in Hoeselt belandt er vandaag nog heel wat afvalwater ongezuiverd in de Wermbeek. Daarom start Aquafin begin augustus met rioleringswerken, met als voornaamste doel deze lozingspunten op te pikken en aan te sluiten op het waterzuiveringsnetwerk.

“Het merendeel van de werken speelt zich af in de velden”, weet Xenia Luxem, projectmanager van Aquafin. “We verwachten dan ook weinig hinder voor het verkeer. Enkel op de momenten dat we werken in de Torenstraat en de Katteveldstraat zelf, zal de toegang tot de woningen plaatselijk beperkt zijn en is er tijdelijk geen doorgaand verkeer toegelaten.”

Ter voorbereiding van de Aquafinwerken zullen een aantal nutsbedrijven in de loop van de maanden juni en juli hun leidingen aanpassen waar nodig. De eigenlijke rioleringswerken starten op 6 augustus en zullen maximaal 6 maanden duren. De buurtbewoners die meer info willen over de werken, kunnen terecht op het infomoment dat zal doorgaan op dinsdag 18 juni van 17 en 18 uur in de lokalen van de duivenbond, gelegen tussen de Katteveldstraat en de Torenstraat te Werm Hoeselt.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar