Skip to Content

Weldra rioleringswerken in Vrebos

Aquafin en gemeente Kortenberg gaan het afvalwater van de wijk ‘Vrebos’ dat nu nog rechtstreeks in de grachten belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

Met de werken wil Aquafin en de gemeente Kortenberg het afvalwater van de wijk ‘Vrebos’ dat nu nog rechtstreeks in de grachten belandt, aansluiten op het rioleringsnet.Met de werken wil Aquafin en de gemeente Kortenberg het afvalwater van de wijk ‘Vrebos’ dat nu nog rechtstreeks in de grachten belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

“Aquafin legt in de Hoekstraat een proper en vuilwaterriool aan vanaf woning met huisnummer 38 tot huisnummer 71”, zegt projectmanager Marc Van Kerckhoven. “Hier wordt de vuilwaterleiding aangesloten op een pompstation dat het afvalwater oppompt naar het bestaande stelsel in de Hoekstraat op het kruispunt met de Diepeweg. De regenwaterleiding zal rechtstreeks aansluiten op de bestaande gracht naast het perceel met huisnummer 71.”

De gemeente Kortenberg zal het lozingspunt in de Doelstraat saneren. Er wordt een vuilwaterleiding aangelegd die vertrekt ter hoogte van Doelstraat 52 en onder de rijweg gaat tot aan de Hoekstraat. Daar sluit ze aan op de nieuwe leiding. Ook wordt er in de Doelstraat een tweede pompstation gebouwd waarop het afvalwater afkomstig van het opwaartse gebied rond de Vrebosstraat/Doelstraat wordt aangesloten.

De aannemer start op maandag 4 maart met de voorbereidende werken ter hoogte van de pompstations. Op 25 maart wordt er effectief gestart met de opbraak van de wegenis en de aanleg van de riolering. De werken zullen ongeveer tot september duren. Bij de planning van de werken wordt er op toegezien dat de woningen maximaal bereikbaar blijven. De werken gebeuren in één fase.

Meer info over de timing van dit project krijgt u tijdens de infoavond. Deze vindt plaats op woensdag 27 februari om 19 uur in de raadszaal van het administratief centrum, Dr. V. De Walsplein 30 in Kortenberg.

Contacteer ons
Joke Vriens adviseur Communicatie
Joke Vriens adviseur Communicatie
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar