Skip to Content
Weldra rioleringswerken in Ninove

Weldra rioleringswerken in Ninove

Infovergadering voor twee rioleringsprojecten in Ninove

Binnenkort start Riopact, het samenwerkingsverband tussen drinkwaterbedrijf De Watergroep en Aquafin), met verschillende wegen- en rioleringswerken in Ninove. Er worden 2 projecten uitgevoerd waarvoor binnenkort een infovergadering wordt georganiseerd.

 

Pollarestraat, Vooruitgangstraat en de Kaatsweg

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd dat het afval- en hemelwater apart zal afvoeren. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Ninove. Het regenwater wordt ter hoogte van het stadspark gebufferd in een aan te leggen buffergracht om vertraagd af te voeren naar de Dender.

 

De voorbereidende werken (rooien van bomen en verplaatsen van Finse piste en wandelpad in het stadspark) ter hoogte van de Kaatsweg starten op 18 maart 2019. Op 6 mei 2019 starten de wegen- en rioleringswerken en deze duren tot zomer 2020. Ze worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden.

 

De projectverantwoordelijken van Riopact, de stad Ninove en de betrokken projectpartners nodigen u uit op een infovergadering op dinsdag 19 maart om 19u waar ze de werken toelichten en aansluitend uw vragen beantwoorden. U bent welkom in cc De Plomblom (polyvalente vergaderruimte 1e verdieping), Graanmarkt 12 in Ninove, ingang via Edmond De Deynstraat.

 

Hernof en Edingsesteenweg

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd dat het afval- en hemelwater apart zal afvoeren. Nadien wordt het wegdek vernieuwd. In Hernof komt er asfalt met een voetpad van waterdoorlatende betonstraatstenen. Het hemelwater wordt via een aparte buis aangesloten op de waterloop ter hoogte van Edingsesteenweg 268 A.

 

De projectverantwoordelijken van Riopact, de stad Ninove en de betrokken partners nodigen u uit op een infoavond waar u info krijgt over de concrete timing en fasering van de werken. Deze infoavond gaat door op woensdag 20 maart om 19u in het centraal ontmoetingscentrum Trefpunt - Winnik, Bokkendrles 9 in Denderwindeke

Contacteer ons
Stefan Imbrechts projectmanager, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar