Wegenis- en rioleringswerken in de Schapenstraat

Maandag 12 december 2016 — Aquafin en de gemeente Lennik gaan wegenis- en rioleringswerken uitvoeren in de Schapenstraat. Doel is het afvalwater van de inwoners van de Schapenstraat gescheiden aan te sluiten op de riolering.

Er zal een gescheiden stelsel aangelegd worden in de Schapenstraat en zijstraten, de Oude Schapenstraat, de Oude Brusselsestraat tot aan nr. 22 en de Baasbergstraat. In de Lostraat wordt een nieuwe gracht aangelegd. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande en nieuwe grachten, die op vraag van de Provincie worden aangepast als buffergrachten.

De gemeente Lennik zal de wegenis van de Schapenstraat vernieuwen. Er komt ook een volwaardig fietspad langs beide zijden van de straat.

Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond op donderdag 15 december 2016 om 19u in de gemeenteschool ’t Rakkertje, Assesteenweg 125 in Lennik. De projectverantwoordelijke van Aquafin en vertegenwoordigers van de gemeente Lennik zullen de werken toelichten en vragen beantwoorden.

Joke Vriens Aquafin