Weg- en rioleringswerken in Potaardestraat (Waasmunster)

Riopact, het samenwerkingsverband tussen drinkwatermaatschappij De Watergroep en rioolwaterzuiveraar Aquafin, start binnenkort met weg- en rioleringswerken in de Potaardestaart in Waasmunster. De gemeente Waasmunster, riopact en de betrokken projectpartners geven meer toelichting over dit project op een informatieavond die doorgaat op donderdag 19 november 2015 om 19.30u in zaal Buurtcentrum-Sombeke (Veldstraat 4, Waasmunster). 

“Met dit project willen de gemeente en Riopact wegenis- en rioleringswerken uitvoeren in de Potaardestraat en dreef (bijvang Potaardestraat) om zo het afvalwater van de inwoners van deze omgeving aan te sluiten op het waterzuiveringsnetwerk”, schetst projectmanager Ilka Van Geel de werken. “Dit afvalwater zal dan naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie getransporteerd worden, waar het eerst gezuiverd kan worden vooraleer het in oppervlaktewater terechtkomt. Op die manier dragen deze werken bij tot een verbetering van de waterlopen.”

De werken starten op 23 november 2015 en zullen in totaal ongeveer 10 maanden duren. “Om de woningen van de buurtbewoners maximaal bereikbaar te houden worden de werken gefaseerd uitgevoerd. Er werden zes verschillende fases gedefinieerd. In een eerste fase start de aannemer met de werken in de dreef. Deze zullen een 4-tal weken duren, dus tot aan het kerstverlof. De rioleringswerken zullen dan uitgevoerd zijn en de straat zal tijdens de verlofperiode afgewerkt zijn met een minderhinder steenslag. Daarna volgen de andere fasen. Net zoals voor alle andere projecten kan ook de voortgang van dit project via de website van Aquafin opgevolgd worden”, zegt Van Geel. 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be