Skip to Content

Weg- en rioleringswerken in Potaardestraat (Waasmunster)

Riopact, het samenwerkingsverband tussen drinkwatermaatschappij De Watergroep en rioolwaterzuiveraar Aquafin, start binnenkort met weg- en rioleringswerken in de Potaardestaart in Waasmunster. De gemeente Waasmunster, riopact en de betrokken projectpartners geven meer toelichting over dit project op een informatieavond die doorgaat op donderdag 19 november 2015 om 19.30u in zaal Buurtcentrum-Sombeke (Veldstraat 4, Waasmunster). 

“Met dit project willen de gemeente en Riopact wegenis- en rioleringswerken uitvoeren in de Potaardestraat en dreef (bijvang Potaardestraat) om zo het afvalwater van de inwoners van deze omgeving aan te sluiten op het waterzuiveringsnetwerk”, schetst projectmanager Ilka Van Geel de werken. “Dit afvalwater zal dan naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie getransporteerd worden, waar het eerst gezuiverd kan worden vooraleer het in oppervlaktewater terechtkomt. Op die manier dragen deze werken bij tot een verbetering van de waterlopen.”

De werken starten op 23 november 2015 en zullen in totaal ongeveer 10 maanden duren. “Om de woningen van de buurtbewoners maximaal bereikbaar te houden worden de werken gefaseerd uitgevoerd. Er werden zes verschillende fases gedefinieerd. In een eerste fase start de aannemer met de werken in de dreef. Deze zullen een 4-tal weken duren, dus tot aan het kerstverlof. De rioleringswerken zullen dan uitgevoerd zijn en de straat zal tijdens de verlofperiode afgewerkt zijn met een minderhinder steenslag. Daarna volgen de andere fasen. Net zoals voor alle andere projecten kan ook de voortgang van dit project via de website van Aquafin opgevolgd worden”, zegt Van Geel. 

 

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar