Weg- en rioleringswerken in Potaardestraat (Waasmunster)

Maandag 16 november 2015 — Riopact, het samenwerkingsverband tussen drinkwatermaatschappij De Watergroep en rioolwaterzuiveraar Aquafin, start binnenkort met weg- en rioleringswerken in de Potaardestaart in Waasmunster. De gemeente Waasmunster, riopact en de betrokken projectpartners geven meer toelichting over dit project op een informatieavond die doorgaat op donderdag 19 november 2015 om 19.30u in zaal Buurtcentrum-Sombeke (Veldstraat 4, Waasmunster). 

“Met dit project willen de gemeente en Riopact wegenis- en rioleringswerken uitvoeren in de Potaardestraat en dreef (bijvang Potaardestraat) om zo het afvalwater van de inwoners van deze omgeving aan te sluiten op het waterzuiveringsnetwerk”, schetst projectmanager Ilka Van Geel de werken. “Dit afvalwater zal dan naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie getransporteerd worden, waar het eerst gezuiverd kan worden vooraleer het in oppervlaktewater terechtkomt. Op die manier dragen deze werken bij tot een verbetering van de waterlopen.”

De werken starten op 23 november 2015 en zullen in totaal ongeveer 10 maanden duren. “Om de woningen van de buurtbewoners maximaal bereikbaar te houden worden de werken gefaseerd uitgevoerd. Er werden zes verschillende fases gedefinieerd. In een eerste fase start de aannemer met de werken in de dreef. Deze zullen een 4-tal weken duren, dus tot aan het kerstverlof. De rioleringswerken zullen dan uitgevoerd zijn en de straat zal tijdens de verlofperiode afgewerkt zijn met een minderhinder steenslag. Daarna volgen de andere fasen. Net zoals voor alle andere projecten kan ook de voortgang van dit project via de website van Aquafin opgevolgd worden”, zegt Van Geel.