Skip to Content

Waterwerken in Woesten in de startblokken

Binnen ruim een jaar moet het afvalwater van de Steenstraat in Woesten aangesloten zijn op het waterzuiveringsnetwerk. Met die ambitie start Aquafin binnenkort met de aanleg van een collector die het afvalwater van de 132 inwoners zal opvangen.  “Op de grens met Reninge gaan we een pompstation bouwen, dat het verzamelde afvalwater zal verpompen naar de bestaande infrastructuur in de Klyttestraat”, verduidelijkt Wim De Belie, projectmanager van Aquafin. “Dankzij deze werken zal er dagelijks 16.500 liter afvalwater niet langer rechtstreeks in de beek stromen, maar gezuiverd worden voor het in de natuur belandt.”

Rioolbeheerder Rio-P neemt de gelegenheid te baat om rioleringswerken uit te voeren in de Vlasbloemstraat. Wim De Belie: “Daar komt een gescheiden riolering, met aparte buizen voor het afvalwater, de grachten zullen we behouden voor de afvoer van het regenwater. Inmiddels hebben alle omwonenden bezoek gekregen van een afkoppelingsdeskundige, die hen gratis adviseert over de afkoppeling van het regenwater van de riolering.”

Ter voorbereiding van de rioleringswerken zal De Watergroep in de loop van de maand april de waterleiding in de Steenstraat vernieuwen. Als deze werken volgens plan verlopen, kan Aquafin begin mei starten met de bouw van het pompstation.

Op donderdag 14 maart 2012 organiseren de projectpartners een infoavond voor de bewoners. De aanwezigen krijgen er meer informatie over de timing, de fasering en de verdere communicatie tijdens de werken. De infoavond zal doorgaan om 19u30 in het dorpshuis van Woesten, Woestendorp 46 in Woesten.

Contacteer ons
Vincent Nuytemans Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar