Waterwerken in Woesten in de startblokken

Woensdag 13 maart 2013 — Binnen ruim een jaar moet het afvalwater van de Steenstraat in Woesten aangesloten zijn op het waterzuiveringsnetwerk. Met die ambitie start Aquafin binnenkort met de aanleg van een collector die het afvalwater van de 132 inwoners zal opvangen.  “Op de grens met Reninge gaan we een pompstation bouwen, dat het verzamelde afvalwater zal verpompen naar de bestaande infrastructuur in de Klyttestraat”, verduidelijkt Wim De Belie, projectmanager van Aquafin. “Dankzij deze werken zal er dagelijks 16.500 liter afvalwater niet langer rechtstreeks in de beek stromen, maar gezuiverd worden voor het in de natuur belandt.”

Rioolbeheerder Rio-P neemt de gelegenheid te baat om rioleringswerken uit te voeren in de Vlasbloemstraat. Wim De Belie: “Daar komt een gescheiden riolering, met aparte buizen voor het afvalwater, de grachten zullen we behouden voor de afvoer van het regenwater. Inmiddels hebben alle omwonenden bezoek gekregen van een afkoppelingsdeskundige, die hen gratis adviseert over de afkoppeling van het regenwater van de riolering.”

Ter voorbereiding van de rioleringswerken zal De Watergroep in de loop van de maand april de waterleiding in de Steenstraat vernieuwen. Als deze werken volgens plan verlopen, kan Aquafin begin mei starten met de bouw van het pompstation.

Op donderdag 14 maart 2012 organiseren de projectpartners een infoavond voor de bewoners. De aanwezigen krijgen er meer informatie over de timing, de fasering en de verdere communicatie tijdens de werken. De infoavond zal doorgaan om 19u30 in het dorpshuis van Woesten, Woestendorp 46 in Woesten.