Waterlopen in Wingene weldra terug proper

Vrijdag 4 oktober 2013 — Aquafin en het gemeentebestuur van Wingene slaan de handen in elkaar om het afvalwater afkomstig van de omgeving Peerstalstraat aan te sluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Wingene. Daar zal Aquafin het zuiveren voor het in de Poversbeek belandt. Alles samen gaat het om bijna 100.000 liter afvalwater per dag dat vandaag nog ongezuiverd in de Ringbeek en de Blauwhuisbeek terecht komt. Verwacht wordt dat de kwaliteit van deze waterlopen na de werken zichtbaar zal verbeteren.

Op maandag 7 oktober organiseren Aquafin en de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. Daar krijgen ze meer info over de verdere timing, fasering en communicatie tijdens de geplande rioleringwerken. Lisa Vanhaute, projectmanager van Aquafin, licht alvast een tipje van de sluier op: “We gaan een nieuwe afvalwatercollector aanleggen in de Gravestraat en de Noordakkerstraat, tussen de Schaapsdreef en het bestaande pompstation aan de Ringbeek. Voor de opvang van het regenwater gebruiken we zoveel mogelijk de bestaande langsgrachten. Op de stukken zonder gracht komt een aparte regenwaterleiding. De gemeente Wingene financiert gelijkaardige werken in de Peerstalstraat tussen  huisnummer 8 en 40.”

Om een gescheiden rioleringsstelsel optimaal te laten renderen, is het belangrijk dat het regenwater zoveel mogelijk wordt afgekoppeld van de riolering, ook op privaat terrein. Lisa Vanhaute: “Waar mogelijk dient het regenwater plaatselijk hergebruikt, geïnfiltreerd of gebufferd te worden. Lukt dat niet, dan is de lozing op het openbaar regenwaterstelsel toegestaan. Alle bewoners hebben inmiddels bezoek gekregen van een afkoppelingsdeskundige, die hen gratis adviseert over hoe deze afkoppeling het best kan gebeuren.”

Om de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken, zal de aannemer in verschillende fasen werken. De werken starten op 4 november in de Noordakkerstraat. Als alles vlot verloopt zijn deze werken in januari klaar, waarna de werf zich verplaatst naar de Gravestraat. Op de infoavond zal de fasering in detail worden toegelicht. De infoavond gaat door op maandag 7 oktober 2013 om 20u00 in de Raadzaal van het gemeentehuis van Wingene, Oude Bruggestraat 13.