Water weldra weer proper in Proven

Vrijdag 1 februari 2013 — Volgende week start Aquafin in Proven met de aanleg van een afvalwatercollector. De nieuwe buis zal vertrekken ter hoogte van Eurofreez en lopen tot in de Blasiusstraat, waar binnen twee maanden gestart wordt met de bouw van een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie. Op termijn zal daar het afvalwater van de ongeveer 1.000 Provenaars gezuiverd worden.

“De collectorwerken zijn perfect op te splitsen in twee fasen”, weet Lisa Vanhaute, projectmanager van Aquafin. “De eerste fase situeert zich in de Blasiusstraat tussen de inplantingsplaats van de zuiveringsinstallatie en de Roesbruggestraat.  We verwachten hier tegen eind april de werken te kunnen afronden. Daarna verhuizen we naar de andere kant van de Roesbruggestraat tot aan Eurofreez. Als alles vlot verloopt, zijn we daar tegen het bouwverlof weer weg. Om het vrachtverkeer van en naar diepvrieswarenproducent Eurofreez mogelijk te houden, zal tijdens deze fase wel een omleiding voorzien worden via de Blekerijweg en de Blokstraat. In deze straten zal tijdelijk éénrichtingsverkeer gelden.”

Het doorgaand verkeer op de Roesbruggestraat zal weinig hinder ondervinden van de geplande werken. Lisa Vanhaute: “Ter hoogte van de kruising met de Molendreef en Blasiusstraat hebben we tijdens de heraanleg van de gewestweg enkele jaren geleden al een wachtaansluiting voorzien, waardoor we nu het kruispunt niet hoeven op te breken. Ook het pompstation ter hoogte van het Alexisplein werd toen al voltooid, met uitzondering van de pompen zelf. Die zullen we in de loop van de komende maanden plaatsen.”

Aquafin zal over het hele tracé een nieuwe afvalwaterleiding aanleggen. De  bestaande riolering blijft bewaard voor de afvoer van regenwater. Ook het reeds door Eurofreez gezuiverde water zal via dit regenwaterstelsel naar de natuur geleid worden. Lisa Vanhaute: “Alle bewoners hebben intussen bezoek gekregen van onze afkoppelingsdeskundige, die hen gratis advies geeft over een optimale afkoppeling. Hoewel de werken zelf in principe ten laste zijn van de eigenaar, zal de stad Poperinge een deel van de kosten betalen.”

Lisa Vanhaute

projectmanager toevoercollector

Aquafin

Sarah Govaert

projectmanager zuiveringsinstallatie

Aquafin