Skip to Content

Volgend jaar rioleringswerken in Scherpenheuvel-Zichem

In het voorjaar start Aquafin samen met de gemeente met riolerings- en wegenwerken in Scherpenheuvel-Zichem. Met dit project wil Aquafin het afvalwater dat nu nog in de waterloop Leengoedhol belandt, aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Messelbroek. Het gaat om het afvalwater van 900 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en gezuiverd. Aquafin zal werken uitvoeren in de Pannestraat en een deel van de Tieltsebaan, Puttestraat en Lobbensestraat. De gemeente zal daarnaast ook eigen rioleringswerken uitvoeren in het deel van de Tieltsebaan ten zuiden van de Puttestraat. Er worden ook fietspaden aangelegd langs het tracé.

“Aquafin voorziet in deze straten de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel”, vertelt Wim Cheroutre, projectmanager bij Aquafin. “Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen. De werken starten in de loop van maart 2017 en zullen in totaal ongeveer 13 maanden duren. Ze worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden. De eerste fase situeert zich in de Puttestraat, Lobbensestraat en het zuidelijk deel van de Tieltsebaan en duurt vermoedelijk tot juni 2017.”

Meer info over de timing krijgt u tijdens de infoavond. Deze gaat door op maandag 19 december om 20u in zaal De Keyt, Kerkendijk 4 in Messelbroek.

Contacteer ons
Nico Van Gestel Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar