Volgend jaar rioleringswerken in Scherpenheuvel-Zichem

Vrijdag 16 december 2016 — In het voorjaar start Aquafin samen met de gemeente met riolerings- en wegenwerken in Scherpenheuvel-Zichem. Met dit project wil Aquafin het afvalwater dat nu nog in de waterloop Leengoedhol belandt, aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Messelbroek. Het gaat om het afvalwater van 900 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en gezuiverd. Aquafin zal werken uitvoeren in de Pannestraat en een deel van de Tieltsebaan, Puttestraat en Lobbensestraat. De gemeente zal daarnaast ook eigen rioleringswerken uitvoeren in het deel van de Tieltsebaan ten zuiden van de Puttestraat. Er worden ook fietspaden aangelegd langs het tracé.

“Aquafin voorziet in deze straten de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel”, vertelt Wim Cheroutre, projectmanager bij Aquafin. “Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen. De werken starten in de loop van maart 2017 en zullen in totaal ongeveer 13 maanden duren. Ze worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden. De eerste fase situeert zich in de Puttestraat, Lobbensestraat en het zuidelijk deel van de Tieltsebaan en duurt vermoedelijk tot juni 2017.”

Meer info over de timing krijgt u tijdens de infoavond. Deze gaat door op maandag 19 december om 20u in zaal De Keyt, Kerkendijk 4 in Messelbroek.