Volgend jaar rioleringswerken in Landen

Vrijdag 9 december 2016 — Eind januari 2017 start Aquafin met riolerings- en wegenwerken in Landen. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van Ezemaal dat nu nog in de Kleine Gete belandt, aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Eliksem. Het gaat om het afvalwater van meer dan 300 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en gezuiverd. Aquafin zal werken uitvoeren in de Konijnenbergstraat, Schabergstraat en Getestraat. De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om een nieuw fietspad aan te leggen in de Konijnenbergstraat.

“Aquafin voorziet in deze straten de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel”, vertelt Elly Deman, projectmanager bij Aquafin. “Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen. De werken starten op maandag 23 januari en zullen in totaal ongeveer 11 maanden duren. Ze worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden. De eerste fase situeert zich in de Konijnbergstraat en een deel van de Brouwerijstraat en Schabergstraat.”

Meer info over de timing krijgt u tijdens de infoavond. Deze gaat door op dinsdag 13 december om 19u30 in het administratief centrum (raadzaal), Stationsstraat 29 in Landen.

Veerle Boey Adviseur communicatie