Skip to Content

Volgend jaar rioleringswerken in Bekkevoort

In de tweede helft van 2017 zullen Aquafin en de gemeente Bekkevoort riolerings- en wegenwerken uitvoeren in de gemeente. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van meer dan 500 inwoners uit Wersbeek verzamelen en transporteren naar de nog te bouwen rioolwaterzuiveringsinstallatie naast de Provinciebaan. In de toekomst zal ook het afvalwater van Molenbeek langs deze weg vervoerd worden. In totaal zal het dan over het afvalwater van zo’n 1.000 inwoners gaan.

“Aquafin voorziet de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel”, vertelt Peter Gillis, projectmanager bij Aquafin. “Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande en nieuwe grachten, die op vraag van de Provincie worden aangepast als buffergrachten. Om dit te realiseren, zal Aquafin een afvalwaterleiding aanleggen langs de Halensebaan vanaf het kruispunt met de Oude Tiensebaan tot aan de Provinciebaan N29. Ook in het centrum van Wersbeek zal er gewerkt worden in de Processiestraat.”

De gemeente Bekkevoort grijpt het project aan om veilige fietspaden langs het tracé aan te leggen en voorziet een veiligere inrichting van het kruispunt Halensebaan/Oude Tiensebaan.

De vereiste vergunningen worden momenteel aangevraagd. De werken zullen vermoedelijk midden 2017 starten. Meer info over de timing krijgt u tijdens de infoavond. Deze gaat door op donderdag 13 oktober om 19u30 in zaal Mardijk, Halensebaan 100d in Wersbeek (Bekkevoort). 

Contacteer ons
Peter Gillis Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Peter Gillis Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar