Skip to Content

Volg de weg van vuil naar proper water in Wulpen

Aquafin opent vernieuwde zuiveringsinstallatie voor bezoekers

Op zaterdag 26 augustus 2017 opent Aquafin de poorten van de recent vernieuwde rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Wulpen. Buurtbewoners kunnen dan tussen 10u en 17u een kijkje komen nemen en krijgen een rondleiding op de RWZI, waarin hen uitgelegd wordt hoe het zuiveringsproces precies verloopt. 

De RWZI van Wulpen is de enige installatie in Vlaanderen waar het effluent – het gezuiverde afvalwater – als grondstof wordt gebruikt door drinkwatermaatschappij IWVA. Daar wordt het gezuiverd afvalwater namelijk verder bewerkt om er drinkbaar water van te maken, een uniek concept in België. Ook de drinkwatermaatschappij stelt gelijktijdig de deuren open voor het publiek.

Het Vlaams waterzuiveringsbedrijf Aquafin startte in het voorjaar van 2013 met aanpassingswerken aan de oude rioolwaterzuiveringsinstallatie van Wulpen, een investering van ruim 8 miljoen euro. Net voor de zomer van 2016 werden de renovatiewerken beëindigd.

Uit de modellering over het zuiveringsgebied Wulpen was immers gebleken dat de doorvoercapaciteit zowel in het laagseizoen als in het hoogseizoen te beperkt was. Door de uitbreiding van de bestaande pompcapaciteit komt er nu minder ongezuiverd afvalwater in de natuur terecht, wat uiteraard een gunstig ecologisch effect heeft op de waterloop Langgeleed. Bovendien werd de maximale capaciteit van de RWZI opgetrokken tot 68.000/136.000 inwonersequivalenten (winter/zomer). Momenteel kan de RWZI maar liefst 1.217 liter afvalwater per seconde verwerken!

Wie benieuwd is hoe het waterzuiveringsproces op deze nieuwe installatie verloopt, kan op zaterdag 26 augustus 2017 een kijkje komen nemen aan de Langeleedstraat 14 in Koksijde. De RWZI wordt geopend voor het publiek tussen 10-17u. Elke bezoeker krijgt na de rondleiding een drankje aangeboden.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar