Skip to Content

Volg de weg van vuil naar proper water in Oppem-Meise

Aquafin opent nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie voor bezoekers

Op vrijdag 18 september 2015 opent Aquafin de poorten van de vernieuwde rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Oppem-Meise. Buurtbewoners kunnen dan een kijkje komen nemen en krijgen een rondleiding op de RWZI waarin hen uitgelegd wordt hoe het waterzuiveringsproces precies verloopt.

Het Vlaams rioolwaterzuiveringsbedrijf Aquafin startte midden 2012 met de bouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Oppem, een investering van ruim 1,5 miljoen euro. Eind 2014 werden de bouwwerken afgerond en sindsdien zuivert de RWZI het afvalwater van ongeveer 1.000 aangesloten inwoners.

Dat betekent dat de installatie dagelijks zo’n 120.000 liter afvalwater behandelt alvorens het in de Molenbeek geloosd wordt. De maximale capaciteit van de nieuwe RWZI bedraagt 1.800 inwonersequivalenten. Om de restcapaciteit op te vullen zullen er in de toekomst nog enkele kleinere clusters worden aangesloten. In 2016 zal Aquafin ook nog een rioleringsproject starten om het afvalwater van enkele honderden extra inwoners aan te sluiten op de nieuwe RWZI.

Wie benieuwd is hoe het waterzuiveringsproces op deze nieuwe installatie verloopt, kan op vrijdag 18 september 2015 een kijkje komen nemen aan de Gudrunlaan in Meise. Er zijn rondleidingen voorzien om 17.00 uur, 17.30 uur,  18.00 uur, 18.30 uur, 19.00 uur en 19.30 uur. Elke bezoeker krijgt na de rondleiding een drankje aangeboden.

Inschrijven kan via contact@aquafin.be of op 03 450 45 45. Vergeet niet te vermelden welk tijdstip jouw voorkeur heeft en met hoeveel personen je komt.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar