Volg de weg van vuil naar proper water in Lapscheure

Aquafin opent nieuwe zuiveringsinstallatie voor bezoekers

Woensdag 14 mei 2014 — Op dinsdag 20 mei 2014 opent Aquafin de poorten van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (KWZI) in Lapscheure. Buurtbewoners kunnen dan een kijkje komen nemen en krijgen een rondleiding waarin hen uitgelegd wordt hoe het zuiveringsproces precies verloopt.

Het Vlaams rioolwaterzuiveringsbedrijf Aquafin startte in 2012 met de bouw van de kleinschalige waterzuiveringsinstallatie in Lapscheure. Er werd gekozen voor een zuiveringstechniek met membranen (MBR). Zo wordt voldaan aan de strengste zuivingsnormen wat noodzakelijk is gezien het gezuiverde water nadien in waardevol kreekgebied belandt.

De installatie bestaat uit trommelzeven, een bioreactor en een membraanfiltratie-eenheid. In eerste instantie halen de trommelzeven alle vuildeeltjes groter dan 3 mm uit het afvalwater. Nadien komt het afvalwater in de bioreactor terecht waar het in contact komt met slib (bacteriën) en de vervuilende stoffen worden afgebroken tot CO2, gas en water. Daarnaast wordt in deze bioreactortank ook stikstof en fosfor verwijderd. Tot slot stroomt het slib-water mengsel naar de membraanfiltratie-eenheid waar het proper water opnieuw wordt gescheiden van het slib.

Begin 2014 werden de bouwwerken afgerond en kon de installatie in gebruik genomen worden. Sindsdien zuivert de KWZI het afvalwater van bijna 250 inwoners uit Lapscheure. Eind mei komt hier het afvalwater van nog iets meer dan 100 inwoners uit Hoeke bij.

Wie benieuwd is hoe het waterzuiveringsproces op deze nieuwe installatie verloopt, kan op dinsdagavond 20 mei een kijkje komen nemen in de Lapscheurestraat in Lapscheure (Damme). Er zijn rondleidingen voorzien om 17.00 uur, 17.30 uur,  18.00 uur, 18.30 uur, 19.00 uur en 19.30 uur. Elke bezoeker krijgt na de rondleiding een drankje aangeboden.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven (met vermelding van uur van voorkeur) via contact@aquafin.be of op het nummer 03 450 45 45.