Skip to Content

Volg de weg van vuil naar proper water in Lapscheure

Aquafin opent nieuwe zuiveringsinstallatie voor bezoekers

Op dinsdag 20 mei 2014 opent Aquafin de poorten van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (KWZI) in Lapscheure. Buurtbewoners kunnen dan een kijkje komen nemen en krijgen een rondleiding waarin hen uitgelegd wordt hoe het zuiveringsproces precies verloopt.

Het Vlaams rioolwaterzuiveringsbedrijf Aquafin startte in 2012 met de bouw van de kleinschalige waterzuiveringsinstallatie in Lapscheure. Er werd gekozen voor een zuiveringstechniek met membranen (MBR). Zo wordt voldaan aan de strengste zuivingsnormen wat noodzakelijk is gezien het gezuiverde water nadien in waardevol kreekgebied belandt.

De installatie bestaat uit trommelzeven, een bioreactor en een membraanfiltratie-eenheid. In eerste instantie halen de trommelzeven alle vuildeeltjes groter dan 3 mm uit het afvalwater. Nadien komt het afvalwater in de bioreactor terecht waar het in contact komt met slib (bacteriën) en de vervuilende stoffen worden afgebroken tot CO2, gas en water. Daarnaast wordt in deze bioreactortank ook stikstof en fosfor verwijderd. Tot slot stroomt het slib-water mengsel naar de membraanfiltratie-eenheid waar het proper water opnieuw wordt gescheiden van het slib.

Begin 2014 werden de bouwwerken afgerond en kon de installatie in gebruik genomen worden. Sindsdien zuivert de KWZI het afvalwater van bijna 250 inwoners uit Lapscheure. Eind mei komt hier het afvalwater van nog iets meer dan 100 inwoners uit Hoeke bij.

Wie benieuwd is hoe het waterzuiveringsproces op deze nieuwe installatie verloopt, kan op dinsdagavond 20 mei een kijkje komen nemen in de Lapscheurestraat in Lapscheure (Damme). Er zijn rondleidingen voorzien om 17.00 uur, 17.30 uur,  18.00 uur, 18.30 uur, 19.00 uur en 19.30 uur. Elke bezoeker krijgt na de rondleiding een drankje aangeboden.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven (met vermelding van uur van voorkeur) via contact@aquafin.be of op het nummer 03 450 45 45.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar