Vlaamse Regering blijft investeren in waterzuivering

Vrijdag 6 december 2013 — Gezien de nood aan investeringen in de saneringsinfrastructuur in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water en rekening houdend met de budgettaire toestand van de gemeenten, beslist de Vlaamse Regering vandaag, op voorstel van minister Joke Schauvliege, haar inspanningen verder te zetten en Aquafin een bijkomende investeringsopdracht van 500 miljoen euro op te dragen, gespreid over vijf jaar. Deze projecten zullen worden opgenomen in de optimalisatieprogramma's 2017-2021.

Luc Bossyns, gedelegeerd bestuurder van Aquafin, verwelkomt deze beslissing: “Hiermee verlengt de Vlaamse Regering het Lokaal Pact van 2008, waardoor Aquafin 700 miljoen extra kreeg opgedragen, verspreid over zeven jaar. Door deze opdracht te verlengen, zorgt het Gewest voor continuïteit van de investeringen die nodig zijn voor de realisatie van de Kaderrichtlijn Water. Door deze projecten op te dragen aan Aquafin, heeft de regering bovendien de garantie dat de investeringen worden aangewend voor daadwerkelijke projecten en saneringen die ons leefmilieu ten goede komen.”

De Kaderrichtlijn Water stelt een goede ecologische toestand tegen 2015 voorop. België heeft inmiddels tot 2027 uitstel gekregen om aan deze richtlijn te voldoen. Aangezien leefmilieu een bevoegdheid is voor de gewesten, is het aan de Vlaamse Regering om deze deadline te halen. Een deel van de nodige investeringen kan door het Vlaamse Gewest gedragen worden via het jaarlijks optimalisatieprogramma van Aquafin, maar de grootste investeringsdruk ligt wel bij onze steden en gemeenten, die hun budgetten al bijzonder onder druk zien staan. Daarom besliste de Vlaamse Regering om een deel van die investeringsdruk over te nemen, door gespreid over vijf jaar 500 miljoen extra op te dragen aan Aquafin.

Voor de bepaling van de projecten die extra opgedragen zullen worden aan Aquafin, hanteerde de regering dezelfde vier criteria als bij het vorige Lokaal pact. Luc Bossyns: “Door de verschuiving van het omslagpunt tussen gemeentelijk en bovengemeentelijk kunnen al heel wat extra projecten gedefinieerd worden. Dit omslagpunt heeft te maken met het aantal aangesloten inwoners op een riolering. Ook de verbindingen tussen twee bovengemeentelijke collectoren komen ten laste van het Vlaamse Gewest. Ten derde kan Aquafin bij dossiers waar de gemeente bij betrokken is, de aanleg van de dienstriolering voor haar rekening nemen. En tot slot zullen ook een aantal regenwaterbeheersingswerken aan Aquafin opgedragen worden, waar dit eigenlijk een bevoegdheid is van de gemeente.”