Vlaamse Regering blijft investeren in waterzuivering

Gezien de nood aan investeringen in de saneringsinfrastructuur in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water en rekening houdend met de budgettaire toestand van de gemeenten, beslist de Vlaamse Regering vandaag, op voorstel van minister Joke Schauvliege, haar inspanningen verder te zetten en Aquafin een bijkomende investeringsopdracht van 500 miljoen euro op te dragen, gespreid over vijf jaar. Deze projecten zullen worden opgenomen in de optimalisatieprogramma's 2017-2021.

Luc Bossyns, gedelegeerd bestuurder van Aquafin, verwelkomt deze beslissing: “Hiermee verlengt de Vlaamse Regering het Lokaal Pact van 2008, waardoor Aquafin 700 miljoen extra kreeg opgedragen, verspreid over zeven jaar. Door deze opdracht te verlengen, zorgt het Gewest voor continuïteit van de investeringen die nodig zijn voor de realisatie van de Kaderrichtlijn Water. Door deze projecten op te dragen aan Aquafin, heeft de regering bovendien de garantie dat de investeringen worden aangewend voor daadwerkelijke projecten en saneringen die ons leefmilieu ten goede komen.”

De Kaderrichtlijn Water stelt een goede ecologische toestand tegen 2015 voorop. België heeft inmiddels tot 2027 uitstel gekregen om aan deze richtlijn te voldoen. Aangezien leefmilieu een bevoegdheid is voor de gewesten, is het aan de Vlaamse Regering om deze deadline te halen. Een deel van de nodige investeringen kan door het Vlaamse Gewest gedragen worden via het jaarlijks optimalisatieprogramma van Aquafin, maar de grootste investeringsdruk ligt wel bij onze steden en gemeenten, die hun budgetten al bijzonder onder druk zien staan. Daarom besliste de Vlaamse Regering om een deel van die investeringsdruk over te nemen, door gespreid over vijf jaar 500 miljoen extra op te dragen aan Aquafin.

Voor de bepaling van de projecten die extra opgedragen zullen worden aan Aquafin, hanteerde de regering dezelfde vier criteria als bij het vorige Lokaal pact. Luc Bossyns: “Door de verschuiving van het omslagpunt tussen gemeentelijk en bovengemeentelijk kunnen al heel wat extra projecten gedefinieerd worden. Dit omslagpunt heeft te maken met het aantal aangesloten inwoners op een riolering. Ook de verbindingen tussen twee bovengemeentelijke collectoren komen ten laste van het Vlaamse Gewest. Ten derde kan Aquafin bij dossiers waar de gemeente bij betrokken is, de aanleg van de dienstriolering voor haar rekening nemen. En tot slot zullen ook een aantal regenwaterbeheersingswerken aan Aquafin opgedragen worden, waar dit eigenlijk een bevoegdheid is van de gemeente.”

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be