Skip to Content

Vier zondag 27 september de terugkeer van de otter tijdens Chap’eau in Kruibeke

Zondag 27 september vieren verschillende partners die in Vlaanderen werk maken van de zuivering van huishoudelijk afvalwater, de vooruitgang van de waterkwaliteit in Vlaanderen.

In het Scheldebekken in Kruibeke werd eerder dit jaar de otter opnieuw gespot, na een afwezigheid van meer dan 30 jaar. Dat de otter is teruggekeerd is het levende bewijs van een verbeterde waterkwaliteit. Om dat te vieren organiseert Aquafin Chap’eau, een gevarieerde dag vol sport en ontspanning voor jong en oud in en rond de polders van Kruibeke. Het is een organisatie in samenwerking met de gemeente Kruibeke, de Vlaamse Milieumaatschappij, Natuurpunt, Agentschap Natuur en Bos, Waterwegen en Zeekanaal, provincie Oost-Vlaanderen en de Barbiergidsen.  

Programma

Deelnemers kunnen kiezen uit wandelen, fietsen, mountainbiken in de mooie omgeving van Kruibeke of een boottocht op de Schelde. Wie zich inschreef via www.chap-eau.be krijgt alvast een gratis consumptie! Het belooft alvast een topeditie te worden want meer dan 850 mensen registreerden zich al via deze website. De barbecue, boottochten en de meeste geleide wandelingen zijn dan ook al volzet. Wie toch graag mee wil komen fietsen of mountainbiken, kan zich zondag nog wel ter plaatse aanmelden aan de registratiestand op kasteel Altena. Er is ook een vrije wandeling in en rond het natuurgebied Kortbroek waar je zondags voor kan aanmelden. Op het kasteeldomein is allerlei animatie voorzien voor jong en oud. Kinderen kunnen een leuke otterspeurtocht doen, zich laten schminken, springen op trampolines, zich uitleven tijdens volkspelen,… De lezingen over de Schelde door hoogleraar Patrick Meire en over otters en bevers door bioloog Kristijn Swinnen zijn dan weer interessant voor een iets ouder publiek. Een mobiele sappentrapper en insecten proeven kan iedereen gratis uitproberen. Wie liever een gewone snack eet kan dan weer terecht in een van de foodtrucks. Op de infomarkt leren de bezoekers alles over waterzuivering en waterkwaliteit en over de werking van onze partners.

Te filmen/fotograferen:

De hele dag door kunnen er beelden gemaakt worden van fietsers, mountainbikers en wandelaars in en rond de polders of van de boottocht op de Schelde. Daarnaast is er natuurlijk ook de sfeer op het domein van kasteel Altena.

Contacteer ons
Joke Vriens Aquafin
Joke Vriens Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar