Skip to Content

Vernieuwing Stationsstraat en omgeving op de tekentafel

Aquafin en het gemeentebestuur van Ardooie bereiden momenteel de vernieuwing van de Stationsstraat en omgeving voor. Op de agenda staat de aanleg van een nieuwe verzamelriool in de Stationsstraat en Berlingmolenstraat, nieuwe gescheiden riolering in de zijtakken (Melkerijstraat, Sint-Maartensveldstraat en Biekorfstraat) en een verfraaiing van de wegenis.

Hoewel het project nog in de ontwerpfase zit en de start pas voorzien is midden 2015, organiseren de partners nu reeds een infoavond voor de omwonenden. Marc De Foer, projectmanager van Aquafin, legt uit waarom: “We vinden het belangrijk om zo vroeg mogelijk een open dialoog met de omgeving op te zetten, om informatie uit te wisselen en ons grondig voor te bereiden op het project. Bovendien zullen de omwonenden binnenkort bezoek krijgen van een afkoppelingsdeskundige. Die zal hen gratis adviseren over hoe ze het regenwater het best afkoppelen van de riolering. Waar mogelijk blijft het regenwater best ter plaatse voor hergebruik, infiltratie of buffering. Lukt dat niet, dan kan het aangesloten worden op het nieuwe openbare regenwaterstelsel. Het afvalwater vangen we op in een aparte buis en transporteren we naar onze zuiveringsinstallatie van Roeselare.”

Contacteer ons
Marc De Foer projectmanager, Aquafin
Veerle Boey adviseur Communicatie, Aquafin
Marc De Foer projectmanager, Aquafin
Veerle Boey adviseur Communicatie, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar