Skip to Content

Verbindingsriolering sluit 200 inwoners extra aan op waterzuivering

Eind deze maand start Aquafin, in samenwerking met de stad Scherpenheuvel-Zichem, het project “Verbindingsriolering Bredestraat”. Via dit project wil de Vlaamse waterzuiveringsmaatschappij het afvalwater van bijna 200 inwoners bijkomend aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Wolfsdonk. Aquafin en de stad organiseren op donderdag 2 mei 2013 om 19.30u een infoavond over de werken.

“We gaan een verbindingsriolering aanleggen in de Bredestraat, vanaf de Tussenstraat tot aan de Testeltsesteenweg”, verduidelijkt projectmanager Wim Cheroutre alvast. “Deze nieuwe leiding wordt dan aangesloten op de collector – een verzamelriool zeg maar – die enkele jaren geleden werd aangelegd. Die vangt het afvalwater van het centrum van Averbode op en brengt het naar de zuiveringsinstallatie. Naast onze werken zal ook Scherpenheuvel-Zichem van de gelegenheid gebruik maken om rioleringswerken uit te voeren. Zo zal de stad een gescheiden rioleringsstelsel met een aparte afvoer voor regen- en hemelwater aanleggen in de Tussenstraat en in het overige deel van de Bredestraat, tot aan de Mortelbroekstraat”, schetst de projectmanager van Aquafin het volledige project.     

De werkzaamheden zullen ongeveer een jaar duren. “We werken in verschillende fases om zo de woningen maximaal bereikbaar te houden”, schetst de projectmanager de planning van het project. “Eind mei beginnen de werken in de Bredestraat, vanaf de Testeltsteenweg tot de Tussenstraat. Een half jaar later ongeveer begint de tweede fase en verplaatsen de werken zich naar het stuk tussen de Tussenstraat en de Mortelbroekstraat. Ook deze fase zal ongeveer een half jaar duren. De derde fase starten we op rond september. Dan beginnen namelijk de aanpassingswerken aan de bestaande gracht en worden er bergingsschotten geplaatst. Tegen juni 2014 hopen we alles af te ronden”, besluit de projectmanager.

Aquafin, de stad Scherpenheuvel-Zichem en de betrokken partners nodigen alle buurtbewoners uit om de infoavond bij te wonen. Deze gaat door in zaal Familia (Prelaatstraat 26 te 3271 Averbode) op donderdag 2 mei om 19.30u.

Contacteer ons
Nico Van Gestel Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar