Vanaf 17 mei verkeershinder op Doorniksesteenweg

Vrijdag 13 mei 2016 — De rioleringswerken die Aquafin momenteel uitvoert ter hoogte van de Lindenlaan in Kortrijk, naderen een belangrijke nieuwe fase. Vanaf dinsdag 17 mei zal er namelijk gewerkt worden op de Doorniksesteenweg ter hoogte van de Xpo. Tot eind augustus zal het doorgaand verkeer hier via tijdelijke verkeerslichten beurtelings over een rijstrook geleid worden.

De werken zijn nodig om het rendement van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Harelbeke te verhogen. Vandaag belandt al het regenwater van de E17 nog in de riolering. Met de huidige werkzaamheden wordt dit regenwater afgekoppeld, zodat er binnenkort enkel nog afvalwater richting zuiveringsstation wordt verpompt.