Skip to Content

Vanaf 17/9 werken op Meerhoutsebaan-Olmsebaan in Balen en Meerhout

Op maandag 17 september start Aquafin met werken op de Meerhoutsebaan-Olmsebaan ter hoogte van de grens van de gemeenten Balen en Meerhout. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van Balen dat nu nog in de grachten belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Via dit netwerk zal het uiteindelijk terechtkomen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Mol. Het gaat om het afvalwater van ongeveer 200 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en gezuiverd. Tegelijkertijd met deze werken voorziet de gemeente Balen een nieuw fietspad langs beide zijden van de weg vanaf de brug ter hoogte van het kanaal tot aan de grens met Meerhout.

“Op maandag 17 september starten we met het rooien van de bomen langs de weg en wordt de werf bouwrijp gemaakt”, vertelt Elly Deman, projectmanager van Aquafin. “Daarna is het de beurt aan de nutsbedrijven Eandis, Pidpa, Proximus en Telenet. Zij zullen vanaf oktober tot begin januari 2019 hun leidingen verplaatsen en/of vernieuwen. Vanaf november 2018 kunnen de riolerings- en wegeniswerken door Aquafin starten. Eerst zullen er enkele plaatselijke aanpassingen gebeuren op het grondgebied van de gemeente Meerhout. Vanaf half januari verhuizen de rioleringswerken naar grondgebied Balen. We vermoeden dat het volledig project tegen oktober 2019 klaar zal zijn. Tijdens de werken - vanaf 17 september 2018 tot oktober 2019 - wordt het doorgaand verkeer omgeleid via Schoolstraat, Olmense Markt, Dijk, Olmensebaan, Molsesteenweg, Molderdijk, Zuiderring, Borgerhoutsedijk, Molsebaan, Molenstraat, Violetstraat, Beerstraat, Schoolstraat, Borgerhout en Burgemeester Adriaensenlaan en omgekeerd.

In november 2018 zijn ter hoogte van het kruispunt Olmsebaan-Rooiaarde ook nog enkele aanpassingen voorzien in de fietspaden. Het kruispunt Olmsebaan-Rooiaarde blijft tijdens de werken wel toegankelijk voor het doorgaand verkeer.”

Contacteer ons
Veerle Boey Adviseur communicatie
Veerle Boey Adviseur communicatie
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar