Start voorbereidingen herinrichting Werchtersesteenweg (N21) tussen Haacht en Werchter

Vrijdag 11 maart 2016 — In de loop van de maand april starten De Watergroep, Eandis, Proximus en Telenet met de verplaatsing en de vernieuwing van hun nutsleidingen in de gewestweg N21 in Haacht. Vanaf de start van de voorbereidende werken, die de volledige herinrichting vooraf gaan, komt de grote omleiding via de E314 in voege. Het lokale bestemmingsverkeer zal wel nog gebruik kunnen maken van de N21 in beide rijrichtingen en de lokale handelaars blijven bereikbaar. Naar aanleiding van de start van de werken nodigen Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeenten de inwoners van Haacht en Rotselaar uit op een infoavond over het project.

Infoavond 24 maart

De infoavond vindt plaats op donderdag 24 maart 2016 om 20u00 in GC Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 85 in Haacht. De projectverantwoordelijken van Wegen en Verkeer, Aquafin, het studiebureau en de vertegenwoordigers van de gemeenten Haacht en Rotselaar lichten tijdens dit infomoment de werken toe. Aansluitend krijgen de inwoners de mogelijkheid om vragen te stellen.

Voorbereidende werken vanaf april: handelaars blijven bereikbaar

Eandis, Telenet, Proximus en De Watergroep  starten vanaf april met de voorbereidende werken. Tot juli maakt Wegen en Verkeer de werfzone klaar en vernieuwen en verplaatsen de nutsmaatschappijen elk hun nutsleidingen tussen de Wijgmaalsesteenweg en de Provinciebaan in de richting van Werchter. Tijdens de uitvoering van die werkzaamheden beschikt het verkeer in beide rijrichtingen over versmalde rijstroken. Aangezien dit een belangrijke vermindering van de wegcapaciteit betekent, wordt doorgaand verkeer aangeraden om de omleiding (zie bijlage) te volgen, maar de handelaars blijven bereikbaar.  

Omleiding via E314

De N21 is een drukke verbindingsweg. Dit betekent dat de hinder vanaf de eerste dag van de voorbereidende werken voelbaar zal zijn. Daarom voorziet Wegen en Verkeer vanaf de start omleidingen voor het doorgaand verkeer en fietsers. Het verkeer kan in beide richtingen omrijden via de Stationsstraat, Provinciesteenweg, Leuvensesteenweg, E314 (afrit 19 en 21) en Provinciebaan. Fietsers worden tijdens de werken omgeleid via Scharent en Hanewijk. Vanaf augustus wordt de Werchtersesteenweg afgesloten voor alle verkeer. Vanaf dan wordt alle verkeer verplicht om de omleiding te volgen.

Start eigenlijke herinrichting in augustus 2016

De eigenlijke herinrichtingswerken in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeenten Haacht en Rotselaar, beginnen in augustus 2016. Dat is later dan voorzien, doordat de selectie van de aannemer van Wegen en Verkeer vertraging opliep. Ondertussen is de aanbesteding bijna rond en kan de voorbereiding van de werken aanvatten.

Werken tot zomer 2018

De focus van de werken ligt op de aanleg van veilige, vrijliggende fietspaden tussen Scharent in Haacht en de Provinciebaan in Werchter. Daarnaast wordt ook de riolering op het grondgebied van Haacht volledig vernieuwd. Al deze ingrijpende werken gaan in totaal ongeveer twee jaar duren (m.a.w. tot in de zomer van 2018).  

Twee deelprojecten; werken uitgevoerd in korte ‘deelzones’

Het project bestaat uit twee deelprojecten, één op het grondgebied van de gemeente Haacht en een tweede op het grondgebied van de Werchter (deelgemeente van Rotselaar). In Haacht (tussen Scharent en de Wijgmaalsesteenweg) wordt niet alleen de weg volledig vernieuwd, maar wordt ook de riolering aangepakt. In Werchter (tussen de Wijgmaalsesteenweg en de Provinciebaan) wordt alleen de weg vernieuwd. Omdat verscheidene projectpartners gelijktijdig werken uitvoeren, wordt er gewerkt in korte deelzones. Zodra bijvoorbeeld Aquafin klaar is met de aanleg van de riolering in een bepaalde deelzone, zal Wegen en Verkeer daar de wegopbouw bovenop de riolering aanleggen. Aquafin zal dan in een ander stuk met de riolering beginnen, enzovoort. Op die manier zullen er vaak werken in verschillende deelzones tegelijkertijd bezig zijn, maar zo kunnen de werken in een kortere periode worden uitgevoerd.

Project Haacht en Rotselaar: Wegen en Verkeer vernieuwt van 2016 tot 2018 de Werchtersesteenweg (N21) in Haacht en Rotselaar. Meer informatie over de werken vindt u op de webpagina www.wegenenverkeer.be/haacht.

Anton De Coster Communicatieverantwoordelijke Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant