Start rioleringswerken in Kelbergenstraat en Engelbeekstraat

Dinsdag 10 januari 2017 — In het voorjaar start Aquafin met rioleringswerken in de Kelbergenstraat en Engelbeekstraat in Diest. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van de bewoners, dat nu nog ongezuiverd in de Schouwbroekloop belandt, aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Het gaat om het afvalwater van ongeveer 150 inwoners dat via toekomstige projecten in Schaffen centrum zal worden opgevangen en gezuiverd in de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Fabrieksstraat. De werken worden nu al uitgevoerd omdat de Schouwbroekloop afwatert naar de Vallei van de Drie Beken, een natuurgebied dat ecologisch als zeer waardevol wordt beschouwd. De Stad Diest maakt van de rioleringswerken gebruik om ook enkele kruispunten her in te richten met snelheidsremmende maatregelen.

“De rioleringswerken starten in het voorjaar (vermoedelijk april) aan het kruispunt Engelbeekstraat/Driesstraat”, vertelt Peter Gillis, projectmanager bij Aquafin. “Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Dit betekent dat het regen- en afvalwater gescheiden worden afgevoerd. Het volledige project zal ±1 jaar duren. Voorafgaand zullen er langs het ganse tracé werken door de nutsmaatschappijen plaatsvinden. Zij zullen hun leidingen aanpassen om plaats te maken voor de riolering en tegelijkertijd ook enkele van hun leidingen vernieuwen.”

Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond. Deze vindt plaats op donderdag 12 januari 2017 om 20.00 uur in de gemeentelijke zaal Vleugt, Vleugtstraat 37 in Diest.

Peter Gillis Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie