Start rioleringswerken in Hoeselt

Maandag 3 oktober 2016 — In oktober start Aquafin met rioleringswerken in de Hombroekstraat, Goosstraat en een deel van de Romershovenstraat. Met dit project wil Aquafin een deel van het afvalwater van de inwoners van Romershoven, dat nu nog ongezuiverd in de Winterbeek belandt, aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Het gaat om het afvalwater van ongeveer 700 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en gezuiverd in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Bilzen. Daarnaast vormt het project een belangrijke schakel voor de toekomstige opvang van het afvalwater van Schalkhoven en Sint-Huibrechts-Hern. Gelijktijdig met deze werken zijn er nog meer infrastructuurwerken gepland. Zo zal Provincie Limburg het ingebuisde deel van de Winterbeek in open loop brengen en zorgt de gemeente Hoeselt voor de afwerking van de straat.

“De werken starten begin oktober en zullen in de loop van het voorjaar van 2018 klaar zijn”, vertelt Xenia Luxem, projectmanager bij Aquafin. “De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de hinder voor de bewoners zo beperkt mogelijk te houden. In oktober tot eind 2016 situeren de rioleringswerken zich in het veld ter hoogte van de Hombroekstraat. Begin 2017 starten we dan met de aanleg van de riolering in de Hombroekstraat zelf. In de straat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Dit betekent dat het afvalwater voortaan gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen. De werken zullen in de loop van het voorjaar verder vorderen richting Goosstraat.”

Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond. Deze gaat door op dinsdag 4 oktober 2016 om 19.30 uur in Pastorij Rommershoven, Romershovenstraat 59 in Hoeselt.