Start rioleringswerken in Hoeselt

In oktober start Aquafin met rioleringswerken in de Hombroekstraat, Goosstraat en een deel van de Romershovenstraat. Met dit project wil Aquafin een deel van het afvalwater van de inwoners van Romershoven, dat nu nog ongezuiverd in de Winterbeek belandt, aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Het gaat om het afvalwater van ongeveer 700 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en gezuiverd in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Bilzen. Daarnaast vormt het project een belangrijke schakel voor de toekomstige opvang van het afvalwater van Schalkhoven en Sint-Huibrechts-Hern. Gelijktijdig met deze werken zijn er nog meer infrastructuurwerken gepland. Zo zal Provincie Limburg het ingebuisde deel van de Winterbeek in open loop brengen en zorgt de gemeente Hoeselt voor de afwerking van de straat.

“De werken starten begin oktober en zullen in de loop van het voorjaar van 2018 klaar zijn”, vertelt Xenia Luxem, projectmanager bij Aquafin. “De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de hinder voor de bewoners zo beperkt mogelijk te houden. In oktober tot eind 2016 situeren de rioleringswerken zich in het veld ter hoogte van de Hombroekstraat. Begin 2017 starten we dan met de aanleg van de riolering in de Hombroekstraat zelf. In de straat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Dit betekent dat het afvalwater voortaan gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen. De werken zullen in de loop van het voorjaar verder vorderen richting Goosstraat.”

Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond. Deze gaat door op dinsdag 4 oktober 2016 om 19.30 uur in Pastorij Rommershoven, Romershovenstraat 59 in Hoeselt.

Veerle Boey

Adviseur communicatie

Xenia Luxem

Projectmanager

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be