Skip to Content

Stad Turnhout, Aquafin en Infrabel stellen alles in het werk voor snel herstel grondverzakking spooroverweg

Tussen 1 en 28 april bundelen Stad Turnhout, Aquafin, Infrabel, Eandis en Pidpa hun krachten om de grondverzakking ter hoogte van spoorlijn 29 tussen Turnhout en Tielen te herstellen. De oude riolering onder de spoorwegovergang aan de Steenweg op Gierle is beschadigd en moet vervangen worden. Het groot aantal betrokken partners maakt van de uitvoering van dit project een hele uitdaging. Door nauw overleg en een goede afstemming van de planning, kon de totale duur van de werken zo kort mogelijk worden gehouden.

 “Vanaf woensdag 29/3 worden de eerste voorbereidende werken uitgevoerd”, vertelt Rik Debusschere, projectmanager bij Aquafin. “Op zaterdag 1/4 start Infrabel vervolgens met de opbraak van de treinsporen. Onmiddellijk daarna starten Aquafin, Eandis en Pidpa met de vernieuwing van de nutsleidingen onder de spoorweg. De riolering onder de spoorweg is beschadigd en moet vervangen worden. Als alles goed gaat, zijn de rioleringswerken tegen het einde van de week klaar en kan Infrabel vanaf zaterdag 8/4 het spoor herstellen. Vanaf maandag 10/4 is er opnieuw treinverkeer mogelijk, maar blijft de overweg wel nog afgesloten voor het doorgaand verkeer. Dit komt omdat de matten tussen de sporen pas achteraf aangebracht kunnen worden. Aquafin gaat ondertussen ook verder met de herstelling van de oude riolering naast het spoor. Vanaf donderdag 27/4 wordt de rijweg terug opengesteld en is het project volledig afgelopen.”

Om de werken in alle veiligheid te kunnen uitvoeren, rijden er van 1 tot en met 10 april geen treinen. De NMBS voorziet een alternatieve busdienst. Meer informatie over het aangepaste aanbod kan je vinden in de betrokken stations of via de website www.nmbs.be. Voor het autoverkeer duurt de hinder iets langer. Zij moeten tot 27/4 de omleiding volgen via de Kempenlaan, Steenweg op Antwerpen, de Merodelei en Spoorwegstraat. Fietsers en voetgangers moeten de spoorweg gedurende de werken oversteken aan De Merodelei of de Oud-Strijderslaan.

Contacteer ons
Rik Debusschere Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Rik Debusschere Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar