Stad Antwerpen sproeit jonge bomen met gezuiverd afvalwater van Aquafin

Om steeds voldoende water beschikbaar te hebben voor het begieten van jonge bomen, ook tijdens periodes van droogte, sluit de stad met Aquafin een overeenkomst om gezuiverd afvalwater af te nemen en gebruiken. Zo zet de stad een nieuwe stap in het meer efficiënt en circulair gebruik van water bij haar diensten.

Om steeds voldoende water beschikbaar te hebben voor het begieten van jonge bomen, ook tijdens periodes van droogte, sluit de stad met Aquafin een overeenkomst om gezuiverd afvalwater af te nemen en gebruiken. Zo zet de stad een nieuwe stap in het meer efficiënt en circulair gebruik van water bij haar diensten.

 

Het wereldwijd veranderende klimaat heeft ook een impact op de steden. Zo zijn er in Antwerpen steeds meer periodes van extreme regenval en tegelijk ook meer dagen zonder regenval en extreme hitte. Deze veranderingen zorgen voor de verlaging van de grondwaterstanden.

Door de verlaagde grondwaterstand geraken bomen moeilijker aan water. Daarom zorgt de stad ervoor dat jonge bomen tot twee jaar na aanplant steeds manueel bijkomend water krijgen. Waar dit voordien vaak met leidingwater uit standpijpen gebeurde, of met oppervlaktewater uit het Albertkanaal, werd de voorbije zomer voor het eerst gezuiverd afvalwater gebruikt. Dit water is immers steeds beschikbaar, ook wanneer andere bronnen zoals leidingwater tijdelijk onbeschikbaar zijn.

In samenwerking met Aquafin werd gedurende een maand getest op welke manier de stedelijke groendienst gezuiverd afvalwater kan afnemen en gebruiken om bomen te begieten. Dit proefproject bleek een succes en toonde de meerwaarde aan voor een efficiënter en circulair watergebruik bij de groendienst. De stad sluit daarom vandaag een overeenkomst met Aquafin om tijdens toekomstige droge periodes gezuiverd afvalwater te kunnen gebruiken bij het begieten van haar jonge bomen.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be