Skip to Content

Sport en ontspanning op en rond proper water, dat is Chap'eau!

Schrijf je in voor de derde editie van Chap'eau, die doorgaat op zondag 25 september in Overijse.

Geniet op zondag 25 september mee van een dagje sport en ontspanning in en rond Overijse, en grijp de kans aan om mensen uit de sector te ontmoeten die allemaal op een verschillende manier aan proper water werken. Kies uit mountainbike, fietsen, wandelen, kajakken of lopen in de mooie Druivenstreek. Wie honger heeft, kan aanschuiven bij een heerlijk barbecuebuffet of kan terecht in een van de eetkraampjes. En ook voor de jongsten is er animatie voorzien. Proper water is er immers voor iedereen, dat willen we dus ook met iedereen vieren. 

Elke dag werken duizenden mensen samen aan propere waterlopen in Vlaanderen. Studiebureaus, aannemers, gemeenten, provincies, financiers, de Vlaamse Milieumaatschappij en Aquafin zorgen voor de aanleg en het beheer van riolen en collectoren en de bouw van waterzuiveringsinstallaties. Op deze manier komt het huishoudelijk afvalwater niet meer in onze beken en rivieren terecht. 

De inspanningen voor propere rivieren die wij allemaal samen leveren, lonen. " Chap'eau " daarvoor, of "hoedje af" voor al wie zich dagelijks inspant voor proper water! Vooruitgang mag ook gevierd worden, met sport en ontspanning op een plek in Vlaanderen die er bovenuit steekt. 

In 2014 stond de sterk verbeterde waterkwaliteit van de Kleine Nete in Kasterlee centraal. Vorig jaar trokken we naar Kruibeke waar dankzij een propere Schelde na 30 jaar weer otters gespot waren. Dit jaar vieren we in Overijse dat zuiver water terug aanwezig is in de stad. De propere Ijse is weer blootgelegd en de gemeente integreert hemelwater in het openbaar domein.

Wie zin heeft in een dagje sport en ontspanning in een mooie natuurlijke omgeving, kan zich inschrijven voor de verschillende activiteiten op de website www.chap-eau.be. Tot in Overijse!

Contacteer ons
Maaike Janssens Adviseur Communicatie Aquafin
Maaike Janssens Adviseur Communicatie Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar