Skip to Content

Schildstraat scheidt regenwater van afvalwater

Vanaf maandag 7 oktober verschijnen de eerste graafmachines in het straatbeeld van de Schildstraat in Heers. Nadat aannemer VBG de weg heeft afgeschraapt, zullen gedurende een week de nutsbedrijven waar nodig hun leidingen aanpassen, in voorbereiding van de eigenlijke rioleringswerken die op 14 oktober starten. Aquafin wil met dit project het regenwater afkoppelen van de riolering, om het rendement van de zuiveringsinstallatie van Gelmen te verhogen.

Min Huet, projectmanager van Aquafin, geeft meer uitleg over de werken: “Het afvalwater dat toekomt in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Gelmen is vaak erg verdund met regenwater. Deze verdunning heeft een negatieve impact op het rendement van onze installatie. Onder andere in de Schildstraat komt er veel regenwater in de riolering terecht, zowel via de verharde oppervlakte in de omgeving als via afstroming van de velden. Met dit project willen we dit regenwater zoveel mogelijk afkoppelen van de riolering en rechtstreeks naar de natuur leiden. Voor de afvoer van het afvalwater krijgt de Schildstraat een nieuwe afvalwaterriool.”

Om de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken, zal de aannemer in verschillende fasen werken. Min Huet: “De eerste fase start op 14 oktober en omvat de rioleringswerken in de Schildstraat vanaf de Mettekovenstraat tot de zijstraat. Daarna volgt de rest van de Schildstraat in fase 2. In de derde fase wordt het kruispunt Mettekovenstraat - Winningstraat onder handen genomen. Als alle fasen vlot verlopen, is de weg tegen de kerstperiode hersteld.”

Door op deze manier te werken, blijft de bereikbaarheid van de woningen maximaal gegarandeerd. Min Huet: “Tijdens fase 1 is de Schildstraat bereikbaar vanuit de richting van de Winningstraat. Tijdens fase 2 is dit via de zijde van de Mettekovenstraat, maar dan wel over een steenslaglaag. De opritten blijven bereikbaar, behalve natuurlijk op het moment dat er recht voor deur wordt gewerkt."

Op donderdag 10 oktober organiseren Aquafin en de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. Daar krijgen ze meer info over de timing, de fasering en de verdere communicatie tijdens de werken. De infoavond zal doorgaan in de werfkeet in de Bekstraat tegenover huisnummer 45 te Heers (Gutshoven). De start is voorzien om 19u.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar