Schildstraat scheidt regenwater van afvalwater

Vrijdag 4 oktober 2013 — Vanaf maandag 7 oktober verschijnen de eerste graafmachines in het straatbeeld van de Schildstraat in Heers. Nadat aannemer VBG de weg heeft afgeschraapt, zullen gedurende een week de nutsbedrijven waar nodig hun leidingen aanpassen, in voorbereiding van de eigenlijke rioleringswerken die op 14 oktober starten. Aquafin wil met dit project het regenwater afkoppelen van de riolering, om het rendement van de zuiveringsinstallatie van Gelmen te verhogen.

Min Huet, projectmanager van Aquafin, geeft meer uitleg over de werken: “Het afvalwater dat toekomt in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Gelmen is vaak erg verdund met regenwater. Deze verdunning heeft een negatieve impact op het rendement van onze installatie. Onder andere in de Schildstraat komt er veel regenwater in de riolering terecht, zowel via de verharde oppervlakte in de omgeving als via afstroming van de velden. Met dit project willen we dit regenwater zoveel mogelijk afkoppelen van de riolering en rechtstreeks naar de natuur leiden. Voor de afvoer van het afvalwater krijgt de Schildstraat een nieuwe afvalwaterriool.”

Om de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken, zal de aannemer in verschillende fasen werken. Min Huet: “De eerste fase start op 14 oktober en omvat de rioleringswerken in de Schildstraat vanaf de Mettekovenstraat tot de zijstraat. Daarna volgt de rest van de Schildstraat in fase 2. In de derde fase wordt het kruispunt Mettekovenstraat - Winningstraat onder handen genomen. Als alle fasen vlot verlopen, is de weg tegen de kerstperiode hersteld.”

Door op deze manier te werken, blijft de bereikbaarheid van de woningen maximaal gegarandeerd. Min Huet: “Tijdens fase 1 is de Schildstraat bereikbaar vanuit de richting van de Winningstraat. Tijdens fase 2 is dit via de zijde van de Mettekovenstraat, maar dan wel over een steenslaglaag. De opritten blijven bereikbaar, behalve natuurlijk op het moment dat er recht voor deur wordt gewerkt."

Op donderdag 10 oktober organiseren Aquafin en de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. Daar krijgen ze meer info over de timing, de fasering en de verdere communicatie tijdens de werken. De infoavond zal doorgaan in de werfkeet in de Bekstraat tegenover huisnummer 45 te Heers (Gutshoven). De start is voorzien om 19u.