Skip to Content
Sabine Hagdoren maakt Big Jump

Sabine Hagdoren maakt Big Jump

Weervrouw springt op 12 juli samen met Aquafin en duizenden Vlamingen voor proper water

Op zondag 12 juli om 15 uur zullen duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de veertiende Big Jump (www.bigjump.be). Vlaams waterzuiveringsbedrijf Aquafin is opnieuw partner van het initiatief en roept samen met Big Jump-ambassadrice Sabine Hagedoren en organisatoren Natuurpunt, GoodPlanet Belgium en Bond Beter Leefmilieu iedereen op om voor proper water op te komen door op 30 Vlaamse locaties in het water te springen. Vorig jaar sprongen meer dan 2500 enthousiastelingen.

81% van het Vlaamse huishoudelijk water gezuiverd

Als Vlaams waterzuiveringsbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor de waterkwaliteit in Vlaanderen door 81% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) te zuiveren. Het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren onder andere dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.
 

Zeemeermin Sabine springt voor proper water

Sabine Hagedoren zet dit jaar haar schouders onder de Big Jump. Als weervrouw ligt proper en levend water haar bijzonder nauw aan het hart. “Proper water is belangrijk voor duurzame drinkwatervoorziening en aangename recreatie voor de mensen maar is ook een voorwaarde voor een mooie en evenwichtige natuur waarin dieren, planten en mensen samenleven.”

In het promofilmpje roept zeemeermin Sabine iedereen op om mee te springen en belooft op 12 juli … niet te zingen! Sabine Hagedoren springt op 12 juli in Gent (Portus Ganda).

 

Praktische informatie

Datum: zondag 12 juli, 15 uur

Locatie: 30 springplaatsen over heel Vlaanderen

Meer informatie over de springplaatsen en het programma: www.bigjump.be

Contacteer ons
Vincent Nuytemans Adviseur communicatie, Aquafin
Vincent Nuytemans Adviseur communicatie, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar