Rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn niet gebouwd om microplastics te verwijderen

Woensdag 11 mei 2016 — Vandaag berichtten verschillende media over de lozing van plastic in het oppervlaktewater via de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Aquafin beheert in Vlaanderen bijna 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties die voldoen aan de geldende Europese zuiveringsnormen. Voor microplastics, deeltjes plastic kleiner dan 5 mm, bestaan vandaag nog geen richtlijnen voor verwijdering.

Microplastics komen in het afvalwater terecht via cosmeticaproducten, synthetische kleren, verven, autobanden, … Afvalwater wordt verzameld in riolen en getransporteerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie, waar het een mechanisch en biologisch zuiveringsproces ondergaat. Onze zuiveringsinstallaties zijn gebouwd om te voldoen aan de Richtlijn Stedelijk Afvalwater, maar niet om deze nieuwe afvalstoffen te verwijderen. Toch wordt een gedeelte van de microplastics wel degelijk afgebroken.

Aquafin voert zelf geen onderzoek uit naar de aanwezigheid van microplastics in het afvalwater, maar geeft die mogelijkheid wel aan externe onderzoekers zoals de UGent. Het onderzoek van de Ugent richtte zich enkel op de zuiveringsinstallatie van Destelbergen, waar ongeveer de helft van de microplastics verwijderd wordt. Het gaat echter om een studie op één locatie, waardoor het niet relevant is om de resultaten te extrapoleren naar heel Vlaanderen. Omdat er te weinig gegevens over bestaan, is het ook niet mogelijk om te vergelijken met andere Europese landen. De cijfers die genoemd worden voor Nederland, met 90% verwijdering van microplastics, zijn eveneens gebaseerd op kleinschalig onderzoek en volgens een andere methodiek dan die in Destelbergen werd gebruikt.

Omdat Aquafin klaar wil zijn voor de toekomst, werken we graag mee aan onderzoeken rond micropolluenten zoals hormonen en microplastics. Voor deze stoffen bestaan momenteel nog geen Europese richtlijnen maar binnen de sector staan deze thema’s wel hoog op de Europese agenda. Door mee te werken aan nationaal en internationaal onderzoek krijgt Aquafin een beter zicht op de aanwezigheid van de verschillende soorten afvalstoffen in het afvalwater. Via proefprojecten experimenteren we nu al met nieuwe verwijderingstechnieken voor het geval er een verplichting komt om stoffen als hormonen en medicijnresten te verwijderen.