Skip to Content

Rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn niet gebouwd om microplastics te verwijderen

Vandaag berichtten verschillende media over de lozing van plastic in het oppervlaktewater via de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Aquafin beheert in Vlaanderen bijna 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties die voldoen aan de geldende Europese zuiveringsnormen. Voor microplastics, deeltjes plastic kleiner dan 5 mm, bestaan vandaag nog geen richtlijnen voor verwijdering.

Microplastics komen in het afvalwater terecht via cosmeticaproducten, synthetische kleren, verven, autobanden, … Afvalwater wordt verzameld in riolen en getransporteerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie, waar het een mechanisch en biologisch zuiveringsproces ondergaat. Onze zuiveringsinstallaties zijn gebouwd om te voldoen aan de Richtlijn Stedelijk Afvalwater, maar niet om deze nieuwe afvalstoffen te verwijderen. Toch wordt een gedeelte van de microplastics wel degelijk afgebroken.

Aquafin voert zelf geen onderzoek uit naar de aanwezigheid van microplastics in het afvalwater, maar geeft die mogelijkheid wel aan externe onderzoekers zoals de UGent. Het onderzoek van de Ugent richtte zich enkel op de zuiveringsinstallatie van Destelbergen, waar ongeveer de helft van de microplastics verwijderd wordt. Het gaat echter om een studie op één locatie, waardoor het niet relevant is om de resultaten te extrapoleren naar heel Vlaanderen. Omdat er te weinig gegevens over bestaan, is het ook niet mogelijk om te vergelijken met andere Europese landen. De cijfers die genoemd worden voor Nederland, met 90% verwijdering van microplastics, zijn eveneens gebaseerd op kleinschalig onderzoek en volgens een andere methodiek dan die in Destelbergen werd gebruikt.

Omdat Aquafin klaar wil zijn voor de toekomst, werken we graag mee aan onderzoeken rond micropolluenten zoals hormonen en microplastics. Voor deze stoffen bestaan momenteel nog geen Europese richtlijnen maar binnen de sector staan deze thema’s wel hoog op de Europese agenda. Door mee te werken aan nationaal en internationaal onderzoek krijgt Aquafin een beter zicht op de aanwezigheid van de verschillende soorten afvalstoffen in het afvalwater. Via proefprojecten experimenteren we nu al met nieuwe verwijderingstechnieken voor het geval er een verplichting komt om stoffen als hormonen en medicijnresten te verwijderen.

 

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar