Rioleringswerken voor een propere Demer

Vrijdag 22 mei 2015 — In juni start Aquafin met rioleringswerken in de Kranenburgstraat en de Steenweg Diest in Scherpenheuvel-Zichem. Met dit project wil Aquafin het oostelijk deel van Zichem, dat nu nog ongezuiverd in de Demer loost, aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Het gaat om het afvalwater van meer dan 500 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en gezuiverd in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Zichem.

“In de Kranenburgstraat en de Steenweg Diest wordt een verzamelriool aangelegd vanaf de Vestenstraat tot aan de grens met Diest”, vertelt Wim Cheroutre, projectmanager van Aquafin. “Ter hoogte van Wijnputhol en iets voorbij de Wijnputstraat worden ook twee pompstations gebouwd. Deze moeten de nodige druk leveren op de plaatsen waar het afvalwater getransporteerd moet worden van een lager naar een hoger gelegen punt. De werken starten in de loop van juni in de zone tussen Wijnputhol en de grens met Diest. Het volledige project zal in totaal ongeveer 14 maanden duren.”

De stad Scherpenheuvel-Zichem voorziet, naast de werken door Aquafin, de aanleg van een dienstriool voor de woningen in de Kranenburgstraat. In de Kranenburgstraat en de Steenweg Diest worden ook enkele snelheidsremmende maatregelen genomen.

Op dinsdag 26 mei 2015 organiseren Aquafin en de stad Scherpenheuvel-Zichem een infoavond waarop de werken in detail worden toegelicht. De buurtbewoners en de pers zijn welkom op deze infoavond om 19.30 uur in de zaal De Hemmekes, Ernest Claesstraat 34C in Zichem.

Veerle Boey Adviseur communicatie
Wim Cheroutre Projectmanager