Rioleringswerken voor een propere Demer

In juni start Aquafin met rioleringswerken in de Kranenburgstraat en de Steenweg Diest in Scherpenheuvel-Zichem. Met dit project wil Aquafin het oostelijk deel van Zichem, dat nu nog ongezuiverd in de Demer loost, aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Het gaat om het afvalwater van meer dan 500 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en gezuiverd in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Zichem.

“In de Kranenburgstraat en de Steenweg Diest wordt een verzamelriool aangelegd vanaf de Vestenstraat tot aan de grens met Diest”, vertelt Wim Cheroutre, projectmanager van Aquafin. “Ter hoogte van Wijnputhol en iets voorbij de Wijnputstraat worden ook twee pompstations gebouwd. Deze moeten de nodige druk leveren op de plaatsen waar het afvalwater getransporteerd moet worden van een lager naar een hoger gelegen punt. De werken starten in de loop van juni in de zone tussen Wijnputhol en de grens met Diest. Het volledige project zal in totaal ongeveer 14 maanden duren.”

De stad Scherpenheuvel-Zichem voorziet, naast de werken door Aquafin, de aanleg van een dienstriool voor de woningen in de Kranenburgstraat. In de Kranenburgstraat en de Steenweg Diest worden ook enkele snelheidsremmende maatregelen genomen.

Op dinsdag 26 mei 2015 organiseren Aquafin en de stad Scherpenheuvel-Zichem een infoavond waarop de werken in detail worden toegelicht. De buurtbewoners en de pers zijn welkom op deze infoavond om 19.30 uur in de zaal De Hemmekes, Ernest Claesstraat 34C in Zichem.

Veerle Boey

Adviseur communicatie

Wim Cheroutre

Projectmanager

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be