Skip to Content

Rioleringswerken Stokstraat starten in augustus

Ter hoogte van de Stokstraat in Lede belandt er vandaag nog heel wat regenwater in de riolering. Hierdoor geraakt het afvalwater sterk verdund, wat het rendement van de waterzuiveringsinstallatie doet dalen. Om het water dus beter te kunnen zuiveren, zal Aquafin in de Stokstraat rioleringswerken uitvoeren om het regenwater af te koppelen van de riolering.

“Om dit te realiseren zullen we een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen vanaf het kruispunt met de Barrevoetsehoek tot aan de spoorweg” weet Tom Deweirdt, projectmanager van Aquafin. “Dat betekent dat we het afvalwater en het regenwater in twee aparte buizen verzamelen. Het geconcentreerde afvalwater sluiten we aan op onze rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Ledebaan. Het propere regenwater vloeit via een aparte leiding rechtstreeks naar de Grootebeek. Na de rioleringswerken en de realisatie van de huisaanlsuitingen zal het gemeentebestuur de wegenis en de voetpaden vernieuwen.”

De werken starten op in de tweede helft van augustus en zullen in totaal ongeveer 8 maanden duren. Het gemeentebestuur, Aquafin en de betrokken partners nodigen alle buurtbewoners uit voor een infoavond, waar ze meer informatie krijgen over de concrete timing en de fasering van de werken. Deze infoavond gaat door op dinsdag 9 juli 2013 om 19.30 uur in zaal “De Bron”, Kerkevijverstraat 19a in Lede.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar