Rioleringswerken Stokstraat starten in augustus

Maandag 8 juli 2013 — Ter hoogte van de Stokstraat in Lede belandt er vandaag nog heel wat regenwater in de riolering. Hierdoor geraakt het afvalwater sterk verdund, wat het rendement van de waterzuiveringsinstallatie doet dalen. Om het water dus beter te kunnen zuiveren, zal Aquafin in de Stokstraat rioleringswerken uitvoeren om het regenwater af te koppelen van de riolering.

“Om dit te realiseren zullen we een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen vanaf het kruispunt met de Barrevoetsehoek tot aan de spoorweg” weet Tom Deweirdt, projectmanager van Aquafin. “Dat betekent dat we het afvalwater en het regenwater in twee aparte buizen verzamelen. Het geconcentreerde afvalwater sluiten we aan op onze rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Ledebaan. Het propere regenwater vloeit via een aparte leiding rechtstreeks naar de Grootebeek. Na de rioleringswerken en de realisatie van de huisaanlsuitingen zal het gemeentebestuur de wegenis en de voetpaden vernieuwen.”

De werken starten op in de tweede helft van augustus en zullen in totaal ongeveer 8 maanden duren. Het gemeentebestuur, Aquafin en de betrokken partners nodigen alle buurtbewoners uit voor een infoavond, waar ze meer informatie krijgen over de concrete timing en de fasering van de werken. Deze infoavond gaat door op dinsdag 9 juli 2013 om 19.30 uur in zaal “De Bron”, Kerkevijverstraat 19a in Lede.