Skip to Content

Rioleringswerken Rotselaarsebaan starten op maandag 20 oktober

 

Vanaf maandag 20 oktober wordt de Rotselaarsebaan in Holsbeek volledig afgesloten voor alle verkeer tussen de E314 en de dorpskern. Aquafin start ter hoogte van de verkeerspoort met de aanleg van nieuwe riolering. “Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van Holsbeek dat nu nog in de Leibeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Het gaat om het afvalwater van ongeveer 400 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en gezuiverd.”, licht projectmanager Joan Deckers toe.

De gemeente Holsbeek maakt van de rioleringswerken gebruik om aansluitend de wegenis te vernieuwen. Met onder andere de aanleg van een verhoogd kruispunt en (deels) gescheiden fietspaden wil de gemeente bovendien ook de verkeersveiligheid verbeteren.

 

Omleidingen:

  • Vanaf maandag 20 oktober kan het verkeer komende van E314 niet meer via afrit 21 (Rotselaar-Holsbeek) richting Holsbeek rijden. U neemt best de naastliggende afritten Kessel-Lo of Aarschot. Het verkeer vanuit Holsbeek richting E314 wordt omgeleid via de Leuvensebaan, Kesseldallaan en het Vuntcomplex.
  • Het verkeer vanuit Holsbeek richting Rotselaar wordt omgeleid via de Leuvensebaan, Pleinstraat en Aarschotsesteenweg.
  • Voor fietsers is een veilige alternatieve route voorzien langs de Verhaegenstraat, achter de voetbalterreinen door.

 

“De onderbreking zal zeker tot eind 2014 duren. We hopen de werken tegen dan grotendeels beëindigd te krijgen met een openstelling voor het verkeer in januari”, zegt projectmanager Joan Deckers. “Veel zal afhangen van de weersomstandigheden. Na de werken in Rotselaarsebaan, starten we met de rioleringswerken in de Gebroeders Van Tiltstraat en een gedeelte van de Leuvensebaan.”

 

- einde persbericht –

 

Meer informatie over dit project?

www.aquafin.be > werken in uw gemeente > Holsbeek > 21882A: VBR Leuvensebaan

Contacteer ons
Joan Deckers 0486 18 73 13, projectmanager Aquafin
Veerle Boey 0498 45 52 89, Aquafin
Joan Deckers 0486 18 73 13, projectmanager Aquafin
Veerle Boey 0498 45 52 89, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar