Skip to Content

Rioleringswerken nabij bibliotheek hervatten

De werf naast de bibliotheek in Duffel heeft bouwheer Aquafin al flink wat kopzorgen bezorgd. Begin september legde aannemer Huijbregts de boeken neer, waardoor Aquafin op zoek moest naar een kandidaat-overnemer voor de werf. Tot overmaat van ramp scheurde de bestaande persleiding, waardoor de bibliotheek ernstige schade opliep en er nu een noodleiding over het voetpad naar Duffel-West loopt. Hoewel het incident niets met de werf te maken heeft, is Aquafin toch opgelucht dat aannemer DCA de werken wil verderzetten.

“Volgende week woensdag zal onze nieuwe aannemer zijn bemaling plaatsen, zodat de week daarop de eigenlijke graafwerken terug kunnen starten”, weet Joan Deckers, projectmanager van Aquafin. “Rekening houdend met de winter die voor de deur staat, is het zeer waarschijnlijk dat de weersomstandigheden de werf nog wat kunnen vertragen. Als er weinig weerverlet is, kan DCA afronden begin maart, in het andere geval voorzien we het einde van de bouwwerken tegen april. De grootste hinder voor de omgeving is dan achter de rug, dus ook de bovengrondse noodleiding zal tegen dan verdwenen zijn. Vanaf april zullen we nog de pompen in het pompstation vervangen. De doorvoer van afvalwater zal gedurende die tijd verzekerd blijven door noodpompen buiten het gebouw.”

De bib blijft inmiddels toegankelijk via de tijdelijke trap. Van zodra de definitieve trap geplaatst is, zal de aannemer starten met de aanleg van het oprijvlak voor mindervaliden. Toch zal de hinder pas volledig achter de rug zijn als ook de asfaltverharding geplaatst is en de noodpompen verwijderd zijn.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar