Rioleringswerken M. Vermeeschlaan starten maandag

Zaterdag 9 maart 2013 — Op maandag 11 maart start Aquafin met de langverwachte rioleringswerken in de Magdalena Vermeeschlaan in Hove. De bestaande riolering wordt er integraal opgebroken en vervangen door een nieuw, gescheiden stelsel. Om de woningen maximaal bereikbaar te houden, zal de aannemer in twee fasen werken. Vanaf dinsdag 12 maart tot ongeveer half mei zal het gedeelte tussen de Beukenlaan en de Fazantlaan opgebroken zijn, daarna volgt het deel tussen de Fazantlaan en de Lintsesteenweg.

“In tegenstelling tot de oorspronkelijke planning, zullen de twee fasen elkaar deels overlappen” verduidelijkt Min Huet, projectmanager van Aquafin. “Na de rioleringswerken in het eerste deel dienen er in de voetpaden namelijk nog extra aanpassingen te gebeuren aan de waterleiding. Om de totale uitvoeringstermijn niet te verlengen, zullen deze werken gelijktijdig uitgevoerd worden met de rioleringswerken in het tweede deel van de M. Vermeeschlaan. Met deze herfasering willen we de hinder voor de bewoners zo beperkt mogelijk houden. Hierna vindt u een kort overzicht van de planning.”

De definitieve heraanleg van de rijweg en de voetpaden in de M.Vermeeschlaan is voorzien in het najaar. Min Huet:”Na de rioleringswerken komt er een steenslagverharding om de rijweg opnieuw berijdbaar te maken voor het plaatselijk verkeer. Tijdens de werken kan het plaatselijk verkeer uit de omliggende straten ontsluiten via de Lege Veldkantlaan of de Beukenlaan. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Leon Dumortierlaan - Geelhandlaan - Parklaan. Ook de bussen van De Lijn zullen tijdens de werken in het tweede deel van de M. Vermeeschlaan plaatselijk moeten omrijden.”