Skip to Content

Rioleringswerken M. Vermeeschlaan starten maandag

Op maandag 11 maart start Aquafin met de langverwachte rioleringswerken in de Magdalena Vermeeschlaan in Hove. De bestaande riolering wordt er integraal opgebroken en vervangen door een nieuw, gescheiden stelsel. Om de woningen maximaal bereikbaar te houden, zal de aannemer in twee fasen werken. Vanaf dinsdag 12 maart tot ongeveer half mei zal het gedeelte tussen de Beukenlaan en de Fazantlaan opgebroken zijn, daarna volgt het deel tussen de Fazantlaan en de Lintsesteenweg.

“In tegenstelling tot de oorspronkelijke planning, zullen de twee fasen elkaar deels overlappen” verduidelijkt Min Huet, projectmanager van Aquafin. “Na de rioleringswerken in het eerste deel dienen er in de voetpaden namelijk nog extra aanpassingen te gebeuren aan de waterleiding. Om de totale uitvoeringstermijn niet te verlengen, zullen deze werken gelijktijdig uitgevoerd worden met de rioleringswerken in het tweede deel van de M. Vermeeschlaan. Met deze herfasering willen we de hinder voor de bewoners zo beperkt mogelijk houden. Hierna vindt u een kort overzicht van de planning.”

De definitieve heraanleg van de rijweg en de voetpaden in de M.Vermeeschlaan is voorzien in het najaar. Min Huet:”Na de rioleringswerken komt er een steenslagverharding om de rijweg opnieuw berijdbaar te maken voor het plaatselijk verkeer. Tijdens de werken kan het plaatselijk verkeer uit de omliggende straten ontsluiten via de Lege Veldkantlaan of de Beukenlaan. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Leon Dumortierlaan - Geelhandlaan - Parklaan. Ook de bussen van De Lijn zullen tijdens de werken in het tweede deel van de M. Vermeeschlaan plaatselijk moeten omrijden.”

Contacteer ons
Vincent Nuytemans Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar