Skip to Content

Rioleringswerken langs Tervuursesteenweg en Houtemsesteenweg in Steenokkerzeel

Aquafin, Infrax, de gemeente Steenokkerzeel en Wegen en Verkeer bereiden momenteel een rioleringsproject voor langs de Tervuursesteenweg en de Houtemsesteenweg. Met dit project zal het afvalwater van meer dan 300 inwoners bijkomend verzameld en gezuiverd worden vooraleer het geloosd wordt in de Barebeek.

Marleen Verdoodt, projectmanager bij Aquafin, licht de werken toe. “Het afvalwater van de bewoners van de Tervuursesteenweg en Houtemsesteenweg wordt verzameld in een lager gelegen centraal punt. Hier wordt een pompstation gebouwd dat het afvalwater via een persleiding verpompt naar de waterzuiveringsinstallatie langs de Houtemsesteenweg. Langs de Tervuursesteenweg en de Houtemsesteenweg leggen Aquafin en Infrax een gescheiden rioleringsstelsel aan. De gemeente zorgt voor de aanleg van nieuwe fietspaden en groenstrook langs het tracé van de werken. Wegen en Verkeer zal nieuwe asfalt leggen in de Tervuursesteenweg.”

De werken zullen vermoedelijk in 2016 starten. Momenteel worden de vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen aangevraagd. Aquafin en de betrokken projectpartners zullen de werken verder toelichten op een infoavond die doorgaat op donderdag 22 oktober 2015 om 19u00 in zaal De Camme, Tervuursesteenweg 173 in Perk. Uiteraard is ook de pers van harte welkom.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar