Rioleringswerken langs Tervuursesteenweg en Houtemsesteenweg in Steenokkerzeel

Woensdag 21 oktober 2015 — Aquafin, Infrax, de gemeente Steenokkerzeel en Wegen en Verkeer bereiden momenteel een rioleringsproject voor langs de Tervuursesteenweg en de Houtemsesteenweg. Met dit project zal het afvalwater van meer dan 300 inwoners bijkomend verzameld en gezuiverd worden vooraleer het geloosd wordt in de Barebeek.

Marleen Verdoodt, projectmanager bij Aquafin, licht de werken toe. “Het afvalwater van de bewoners van de Tervuursesteenweg en Houtemsesteenweg wordt verzameld in een lager gelegen centraal punt. Hier wordt een pompstation gebouwd dat het afvalwater via een persleiding verpompt naar de waterzuiveringsinstallatie langs de Houtemsesteenweg. Langs de Tervuursesteenweg en de Houtemsesteenweg leggen Aquafin en Infrax een gescheiden rioleringsstelsel aan. De gemeente zorgt voor de aanleg van nieuwe fietspaden en groenstrook langs het tracé van de werken. Wegen en Verkeer zal nieuwe asfalt leggen in de Tervuursesteenweg.”

De werken zullen vermoedelijk in 2016 starten. Momenteel worden de vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen aangevraagd. Aquafin en de betrokken projectpartners zullen de werken verder toelichten op een infoavond die doorgaat op donderdag 22 oktober 2015 om 19u00 in zaal De Camme, Tervuursesteenweg 173 in Perk. Uiteraard is ook de pers van harte welkom.