Rioleringswerken Kampenhoutsesteenweg starten 2de helft april

Maandag 14 maart 2016 — Vrijdag 26 februari werd tijdens de aanleg van de persleiding ter hoogte van Breemstraat 74 de toevoerleiding van het drinkwater geraakt. De drinkwaterleiding dient nu over een 5-tal meter vervangen te worden. Deze herstelling is momenteel in uitvoering. Door dit incident zullen de werken in deze zone vermoedelijk een 2-tal weken vertraging oplopen en afgewerkt zijn tegen 2de helft april 2016.

Aansluitend wordt gestart met rioleringswerken in de Kampenhoutsesteenweg. De steenweg zal in 1 richting onderbroken worden tijdens de volledige duur van de werken (begin april tot half juni 2016). Het verkeer komende van Kampenhout zal richting Perk kunnen rijden, voor de andere richting wordt een omleiding voorzien. Aansluitend op de rioleringswerken zullen nieuwe fietspaden aangelegd worden. Dit zou begin juli 2016 afgerond moeten zijn. 

Het verloop van dit project kan u volgen via www.aquafin.be. Voor vragen kan u tussen 8u en 19u terecht bij het contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 of via mail contact@aquafin.be

Vincent Nuytemans Aquafin