Skip to Content

Rioleringswerken in Veeweidestraat en Florivalstraat in Huldenberg

Aquafin en de gemeente Huldenberg starten binnenkort met een rioleringsproject in de Veeweidestraat en Florivalstraat. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van de inwoners van deze straten aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk en afvoeren naar het zuiveringsstation van Neerijse. Momenteel belandt hun afvalwater nog ongezuiverd in de Vloetgracht en de Leigracht. 

Marc Van Kerckhoven, projectmanager bij Aquafin, licht de werken toe. “Aquafin zal een collector aanleggen die het vuile water opvangt en transporteert naar de zuiveringsinstallatie. Een nieuwe regenwaterleiding en grachten zorgen voor het transport van het niet vervuilde hemelwater. Tot slot wordt een pompstation gebouwd om het vuile water op te pompen richting Burgemeesterstraat. Na uitvoering van de werken zal het afvalwater van meer dan 630 inwoners aangesloten worden op het waterzuiveringsnetwerk. De gemeente Huldenberg voorziet in de aanleg van fietspaden in de Veeweidestraat.”

De werken starten half november 2015 en zullen vermoedelijk tot augustus 2016 duren.  

Aquafin en de betrokken projectpartners zullen de werken verder toelichten op een infoavond die doorgaat op woensdag 28 oktober 2015 om 20u00 in de raadszaal van het gemeentehuis, Gemeenteplein 1 in Huldenberg. Uiteraard is ook de pers van harte welkom.

Contacteer ons
Vincent Nuytemans Aquafin
Vincent Nuytemans Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar