Rioleringswerken in Veeweidestraat en Florivalstraat in Huldenberg

Maandag 26 oktober 2015 — Aquafin en de gemeente Huldenberg starten binnenkort met een rioleringsproject in de Veeweidestraat en Florivalstraat. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van de inwoners van deze straten aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk en afvoeren naar het zuiveringsstation van Neerijse. Momenteel belandt hun afvalwater nog ongezuiverd in de Vloetgracht en de Leigracht. 

Marc Van Kerckhoven, projectmanager bij Aquafin, licht de werken toe. “Aquafin zal een collector aanleggen die het vuile water opvangt en transporteert naar de zuiveringsinstallatie. Een nieuwe regenwaterleiding en grachten zorgen voor het transport van het niet vervuilde hemelwater. Tot slot wordt een pompstation gebouwd om het vuile water op te pompen richting Burgemeesterstraat. Na uitvoering van de werken zal het afvalwater van meer dan 630 inwoners aangesloten worden op het waterzuiveringsnetwerk. De gemeente Huldenberg voorziet in de aanleg van fietspaden in de Veeweidestraat.”

De werken starten half november 2015 en zullen vermoedelijk tot augustus 2016 duren.  

Aquafin en de betrokken projectpartners zullen de werken verder toelichten op een infoavond die doorgaat op woensdag 28 oktober 2015 om 20u00 in de raadszaal van het gemeentehuis, Gemeenteplein 1 in Huldenberg. Uiteraard is ook de pers van harte welkom.